Ekonomia - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Ekonomia - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Wiedza z zakresu ekonomii stała się niezbędnym elementem kształcenia na wielu kierunkach studiów - zarówno ekonomicznych, jak i z zakresu nauk społecznych. Bardzo często znajomość ekonomii jest traktowana jako część kwalifikacji zawodowych, przydatnych osobom z wykształceniem humanistycznym. Z myślą o nich powstał niniejszy kurs.

  Materiał kursu obejmuje następujące zagadnienia z zakresu mikroekonomii:
  • wstępne zagadnienia ekonomii,
  • mechanizm funkcjonowania rynku,
  • podstawy wyboru konsumenta,
  • podstawy wyboru producenta,
  • wybory ekonomiczne w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu.
  Natomiast część dotycząca analizy gospodarki jako całości (czyli makroekonomii) obejmuje zagadnienia dotyczące:
  • wzrostu gospodarczego,
  • inflacji,
  • bezrobocia,
  • modeli makroekonomicznych,
  • pieniądza i systemu pieniądza,
  • modelu IS-LM,
  • makroekonomii gospodarki otwartej.

  Cel kursu:

  Celem kursu jest przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących mikro- i makroekonomii. Uczestnik kursu, po jego ukończeniu ma zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce oraz na poszczególnych rynkach. Będzie także umiał odpowiedzieć sobie na wiele pytań, które do tej pory pozostawały bez odpowiedzi - np. z jakiego powodu obniżana jest stopa procentowa w bankach.

  W ramach kursu jego uczestnik:
  • dowie się wszystkiego o istocie wyboru ekonomicznego,
  • nauczy się rozgraniczać korzyści i koszty,
  • prześledzi proces analizy ekonomicznej, by później samodzielnie go przeprowadzić,
  • dowie się, czym jest istota rynku i jakie są jego podstawowe elementy - popyt, podaż i cena,
  • będzie potrafił podejmować trafne decyzje jako konsument, opierając się o uporządkowany system preferencji,
  • samodzielnie wyznaczy popytu rynkowego na dane dobro,
  • dowie się, jaką rolę w gospodarce rynkowej pełni przedsiębiorca,
  • pozna wszystkie czynniki wpływające na decyzje produkcyjne,
  • zdobędzie praktyczną umiejętność obliczania przychodu, kosztów oraz zysku,
  • dowie się co wpływa na sprawne funkcjonowanie rynku,
  • przeanalizuje czynniki pozwalające firmie osiągnąć optymalne zyski,
  • dowie się, czym są podstawowe rodzaje wahań gospodarczych,
  • przekona się, jakie są krótkookresowe konsekwencje zmiany planów oszczędzania,
  • dowie się, jakie są podstawowe funkcje i zasady rządzące budżetem państwa,
  • przeanalizuje wielkości określające stan finansów publicznych kraju oraz dostrzeże skutki wysokich i niskich stóp opodatkowania,
  • uzyska informacje o polityce fiskalnej i pieniężnej.
   
  Zawartość kursu:
  1. Rynek i zachowania konsumenta.
  2. Co zrobić, by przedsiębiorstwo lepiej prosperowało i przynosiło większe zyski.
  3. Cykl koniunkturalny.
  4. Budżet państwa.
  5. Kreacja pieniądza.
  6. Polityka handlowa Unii Europejskiej.

  Czas trwania: 16 tygodni

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |