Efektywny Controlling Personalny w Praktyce - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Efektywny Controlling Personalny w Praktyce - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Każda organizacja, tak jak każdy człowiek z osobna, jest na swój sposób wyjątkowa. Z jedną różnicą: to kierownictwo wyznaczając misję, wizję, cele, wprowadzając odpowiednią kulturę pracy, nadaje organizacji wyjątkowy charakter, obraz i sens istnienia. To od ludzi zależy umiejętność komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami, a controlling buduje relacje prawie z każdą z nich. Seminarium z controllingu personalnego opracowane zostało po to, aby menedżerowie podejmujące decyzje biznesowe opierali się przede wszystkim na wysokiej jakości informacjach o zasobach ludzkich w ujęciu operacyjnym i strategicznym.
  Program warsztatów z controllingu personalnego został przygotowany jako połączenie wiedzy merytorycznej z warsztatami praktycznymi z zakresu controllingu zasobów ludzkich.
 • Szczegółowe informacje
  Zdobyta wiedza
  • usystematyzowania wiedzy z zakresu controllingu personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania operacyjnego i strategicznego obszaru zasobów ludzkich, raportowania i analiz w układach
    wielowymiarowych, budowania map strategii personalnej według koncepcji BSC, opracowywania skutecznych systemów motywacyjnych,
  • pozyskania wiedzy na temat praktycznego zastosowania narzędzi skutecznego zarządzania personelem na podstawie doświadczeń największych menadżerów.
  Szkolenie adresowane jest do finansistów i ekspertów zarządzania kadrami w działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej każdej branży.

  Program:
  Dzień 1

  1. Controlling a zarządzanie zasobami ludzkimi

  a)
   Kapitał ludzki fundamentem budowania wartości przedsiębiorstwa
  b) Informacja zarządcza dla podejmowania decyzji personalnych
  c) Nowoczesne mierniki wartości kapitału ludzkiego i ich praktyczne zastosowanie
  d) Znaczenie controllingu personalnego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
   
  2. Podstawowe narzędzia i metody controllingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  a) Zarządzanie kosztami w controllingu personalnym
  • Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
  • Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań w controllingu personalnym (koszty fluktuacji pracowników - warsztaty)
  b) Budżetowanie a zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zasady projektowania modelu planowania zatrudnienia
  • Planowanie kosztów pracy i raportowanie odchyleń (warsztaty praktyczne)
  • Tworzenie procedur planowania polityki kadrowej i kosztów pracy (warsztaty praktyczne)
  3. Znaczenie informacji o zasobach ludzkich w podejmowaniu decyzji operacyjnych

  a) Analiza wielowymiarowa informacji o zasobach osobowych (przykład praktyczny)
  b) System motywacyjny dla komórek controllingu personalnego (przykład praktyczny)

  Dzień 2


  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako główny element zarządzania strategią

  a) Podstawowe zasady budowania strategii kadrowej przedsiębiorstwa
  b) Polityka personalna na mapie strategii według koncepcji BSC
  c) Mapa strategii i karta wyników działu HR - warsztaty
  d) Analiza wrażliwości strategicznych planów kadrowych (warsztaty praktyczne)

  2. Rola controllingu w opracowaniu systemów motywacyjnych

  a) Pułapki motywowania a controlling
  b) Motywowanie z wykorzystaniem controllingu - warsztaty
  c) Motywowanie controllingu - warsztaty
   
  3. Znaczenie zarządzania talentami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

  a) Czym jest talent? Najczęściej spotykane cechy talentów według badań Instytutu Gallupa
  b) Istota poprawności polityki szkoleniowej w odniesieniu do posiadanych talentów
  c) Wady i zalety tradycyjnego systemu oceny pracowników i budowania ścieżki kariery
  d) Wzrost efektywności wykorzystania zasobów ludzkich poprzez umiejętne formułowanie zadań
  e) Metoda Q12 Instytutu Gallupa jako podstawa zarządzania talentami

  Metodologia

  Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
  Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
  • Wykład - wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
  • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty - praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |