Administracja Publiczna - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Administracja Publiczna - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Administracja publiczna stanowi nieodzowny, integralny element otaczającej nas rzeczywistości. Większość z nas, nie licząc wiedzy zdobytej jeszcze w szkole, poznaje organizację i funkcjonowanie administracji publicznej głównie przez doświadczenie, a także na podstawie informacji, jakie docierają do nas za pośrednictwem mediów. Tak wykształcone wyobrażenie o administracji, jakkolwiek w wielu fragmentach odpowiadające rzeczywistości, a nawet niejednokrotnie wzbogacone o praktyczny wymiar jej funkcjonowania, nie może jednak dać pełnego obrazu zjawiska. Takiego obrazu, z uwagi na ramy czasowe, nie jest w stanie dostarczyć również niniejszy kurs. W znacznej mierze powinien on jednak pozwolić usystematyzować i poszerzyć posiadaną już wiedzę na temat administracji publicznej, czyniąc ją zarazem bardziej zrozumiałą.

  Cel kursu:

  Celem kursu jest dostarczenie podstawowych informacji na temat organizacji i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. W kursie omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu ogólnej wiedzy na temat zjawiska administracji publicznej, atrybutów tej administracji, zasad kształtujących jej ustrój. Przekazane zostaną również informacje na temat rodzajów podmiotów wykonujących administrację publiczną oraz więzi organizacyjnych łączących te podmioty. W podstawowym zakresie scharakteryzowany będzie także system kontroli administracji publicznej. Ukazana zostanie aktualna organizacja administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybliżony zakres zadań jej organów na szczeblu centralnym oraz terenowym. Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

  Program kursu:
  1. Administracja publiczna — zagadnienia wprowadzające
  2. Ustrój administracji publicznej w RP na szczeblu centralnym
  3. Ustrój administracji publicznej w RP na szczeblu terenowymInne informacje związane z administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |