Studia I Stopnia - Administracja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Zajęcia na I roku studiów przebiegają według wspólnego programu, zaś począwszy od II roku studiów następuje podział na grupy zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością: administracja publiczna, administracja gospodarcza. W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardów nauczania dla kierunku administracja WSAP opracowała program studiów, uwzględniający zalecenia MNiSW. Program przewiduje ok. 1800 godzin zajęć na studiach stacjonarnych (z czego ponad 30% zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów) oraz ok. 1090 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych (z czego 30% zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów). Ukończenie studiów we WSAPie uprawnia do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich (2 - letnich) w dowolnie wybranej uczelni, a osoby, które uzyskały wynik co najmniej dobry na dyplomie mogą podjąć studia uzupełniające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego bez egzaminów wstępnych i z gwarancją przyjęcia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: Świadectwo dojrzałości, 4 zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  KIERUNEK: ADMINISTRACJA
  specjalności:
  administracja publiczna,
  administracja gospodarcza


  I SEMESTR zajęcia wspólne

  Podstawy prawoznawstwa
  Ekonomia (mikro-)
  Organizacja i zarządzanie w adm pub
  Historia administracji
  Język obcy
  Socjologia i metody badań socjologicznych
  Statystyka z demografią
  Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  Politologia
  Filozofia

  II SEMESTR  zajęcia wspólne

  Konstytucyjny system organów państwowych Konstytucyjne podstawy ustroju RP
  Ekonomia (makro-) (bz)
  Nauka administracji
  Język obcy
  Technologia informacyjna
  Wychowanie fizyczne
  Socjologia i metody badań statystycznych
  Psychologia
  Ustrój organów ochrony prawnej

  III SEMESTR zajęcia wspólne


  Prawo administracyjne
  Finanse publiczne i prawo finansowe
  Instytucje i źródła prawa UE
  Prawo pracy  
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Technologie społeczeństwa informacyjnego
  Język obcy
  Przedmioty do wyboru
  Zamówienia publiczne
  Organizacja ochrony środowiska

  SPECJALNOŚĆ: administracja publiczna
  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Prawo administracyjne
  Ekonomika miasta i gminy  

  SPECJALNOŚĆ: administracja gospodarcza

  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Ekonomika integracji europejskiej
  Marketing 

  IV SEMESTR  zajęcia wspólne

  Prawo administracyjne
  Postępowanie administracyjne
  Prawo gospodarcze
  Finanse publiczne i prawo finansowe (cd)
  Prawo pracy (cd)
  Język obcy

  SPECJALNOŚĆ: administracja publiczna

  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Legislacja administracyjna  
  Bankowość i rynek finansowy
  Przedmioty do wyboru
  Zarządzanie przez jakość  
  Zarządzanie personelem 

  SPECJALNOŚĆ: administracja gospodarcza
  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Rachunkowość
  Bankowość i rynek finansowy
  Przedmioty do wyboru
  Matematyka
  Zarządzanie przez jakość
  Zarządzanie personelem

  V SEMESTR zajęcia wspólne
  TREŚCI PODSTAWOWE

  Postępowanie administracyjne
  Prawo podatkowe
  Warsztaty dyplomowe

  SPECJALNOŚĆ: administracja publiczna

  Prawo karne i prawo wykroczeń
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Ustrój sam teryt.
  Gospodarka nieruchomościami
  Przedmioty do wyboru
  Elementy postępowania cywilnego
  Prawo bankowe
  Prawo lokalowe

  SPECJALNOŚĆ: administracja gospodarcza

  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Finanse przedsiębiorstw
  Prawo bankowe
  Prawo celne
  Elementy postępowania cywilnego
  Przedmioty do wyboru
  Prawo przewozowe
  Prawo lokalowe  
  Rachunkowość zarządcza

  VI SEMESTR zajęcia wspólne

  TREŚCI PODSTAWOWE
  Etyka w administracji i biznesie- przedmiot zalecany
  Warsztaty dyplomowe

  SPECJALNOŚĆ: administracja publiczna

  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Prawo urzędnicze
  Polityka i strategie rozwoju miasta i gminy  
  Zarządzanie usługami pub.  
  Przedmioty do wyboru
  Planowanie przestrzenne
  Jawność a ochrona danych osobowych  
  Ubezpieczenia społeczne 

  SPECJALNOŚĆ: administracja gospodarcza

  Przedmioty obowiązkowe dla spec.
  Prawo ubezpieczeń gospodarczych
  Analiza ekonomiczna
  Rynek nieruchomości
  Przedmioty do wyboru
  Prawo dewizowe
  Jawność a ochrona danych osobowych
  Ubezpieczenia społeczne

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |