Zarządzanie Zmianą w Organizacji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zmianą w Organizacji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do czekających ich zmian w firmie. Rozwinięcie umiejętności pozytywnego wykorzystywania zmian, radzenia sobie z emocjami w sytuacji zmiany, radzenia sobie z oporem przed zmianą, usprawnienia pracy w procesie zmian. Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

  Cele pośrednie:

  • Rozpoznanie reakcji na zmiany różnych grup pracowników
  • Określenie głównych barier we wprowadzaniu zmian
  • Identyfikowanie źródeł oporu pracowników
  • Przełożenie negatywów na pozytywy
  • Techniki przezwyciężania oporu pracowników
  • Ocena efektów i motywów zmiany organizacyjnej
  • Określenie potrzeb komunikacyjnych podczas zmian
  • Określenie roli i zadań menedżera podczas zmian
  • Rozwój kompetencji do zarządzania zmianą
  • Wytyczne do budowania zespołu podczas zmian
  • Poznanie dobrych praktyk motywowania w procesie zmian
  • Budowanie kultury zmian w firmie
  • Tworzenie wewnątrz firmowego rynku dla zmian
  • Identyfikacja sił wzmacniających i utrudniających zmiany.

  PROGRAM KURSU
  Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne

  Kierowanie zmianą i innowacjami

  • Dlaczego zmiany - stabilność to iluzja
  • Dwa modele zmian
  • Obszary zmian w firmie
  • Reakcje na zmiany różnych grup pracowników

  Główne bariery we wprowadzaniu zmian

  • Identyfikowanie źródeł oporu pracowników
  • Opór jako siła napędowa zmiany
  • Przełożenie negatywów na pozytywy
  • Techniki przezwyciężania oporu pracowników

  Ocena efektów zmiany organizacyjnej

  • Ocena motywów zmiany organizacyjnej
  • Najczęstsze przyczyny niepowodzeń zmiany organizacyjnej
  • Kluczowe czynniki sukcesu zmiany organizacyjnej
  • Studium przypadku – analiza sukcesu

  Komunikacja w zmianie

  • Rola komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem
  • Proces komunikacji – symulacja
  • Skuteczność kanałów komunikacyjnych
  • Komunikacja niewerbalna
  • Bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania
  • Komunikaty pisemne czy ustne?
  • Informacja zwrotna
  • Komunikacja podczas zmian
  • Konflikt podczas zmian

  Lider i menedżer w procesie zmian

  • Proces zarządzania
  • Rola i zadania menedżera podczas zmian
  • Co to znaczy być liderem dla pracowników
  • Budowanie autorytetu
  • Umiejętności lidera
  • Lider zmian – zarządzający czy przywódca; różnice i ich waga
  • Przewodzenie zmianom
  • Kompetencje do zarządzania zmianą

  Budowanie zespołu podczas zmian

  • Co to znaczy być zespołem
  • Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność
  • Analiza ról zespołowych
  • Budowanie zespołu

  Motywowanie i nagradzanie pracowników

  • Rozwijanie umiejętności odkrywania własnych motywacji
  • wewnętrznych
  • Określanie potrzeb i czynników motywujących własny zespół
  • Pieniądze - czynnik motywujący?
  • Motywowanie w procesie zmian
  • Nie finansowe czynniki motywacyjne
  • Motywacyjne elementy komunikacji
  • Jak pokonywać bariery w myśleniu i wpływać na zmianę
  • zachowań

  Budowanie kultury zmian w firmie

  • Tworzenie wewnątrz firmowego rynku dla zmian
  • Siły wzmacniające zmiany, siły utrudniające zmiany
  • Tworzenia analizy pola sił

  Co potem? Proces zmiany osobistej

  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  • w praktyce
  • Plan zmiany osobistej

  Metodyka zajęć:
  Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
  i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
  i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje .

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |