Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie w Biznesie > Warszawa > Zarządzanie w Oparciu o Teorię Blancharda - Warsztaty - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie w Oparciu o Teorię Blancharda - Warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Altkom

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie w Oparciu o Teorię Blancharda - Warsztaty - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane do wszystkich osób - kierowników, dyrektorów, szefów, szefów projektów i zespołów, menedżerów, czyli tych, którzy w swojej pracy wykonują zadania związane z kierowaniem ludźmi.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • poszerzanie i uaktualnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności związanych z pełnieniem roli przywódczej
  • szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi dla menadżerów możliwych do wykorzystania w jego codziennej pracy
  • rozwinięcie wiedzy i umiejętności szefów, kierowników, menedżerów w zakresie pełnienia ról kierowniczych, zarządzania zespołami oraz delegowania zadań w sposób elastyczny, dopasowany do wymogów sytuacji i posiadanych przez pracownika umiejętności
  • poprawa komunikacji na linii menedżer – podwładny
  • rozpoznanie poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika
  • dopasowanie odpowiedniego stylu zarządzania do potrzeb pracownika
  • skuteczniejsze zarządzanie ludźmi
  • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
  • poznanie narzędzi motywacyjnych i sposobów ich wykorzystania, uzyskanie podpowiedzi jak inspirować pracowników do kreatywności i nowych zadań.
  Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Wiedza na temat komunikowania się w organizacji. Osobiste doświadczenia związane z pracą i współpracą w organizacji np. w pracy projektowej w zespole projektowym, kierowaniem ludźmi.
  Metoda szkolenia: Warsztaty: analiza przypadków, symulacje, odgrywanie ról i informacja zwrotna dla uczestników, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, kwestionariusze.

  Tematy zajęć: ­
  1. Etapy rozwoju pracownika i szefa
   • pojęcie kompetencji i zaangażowania
   • etapy rozwoju pracownika i szefa
   • krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
  2. Praca menedżera zgodnie z teorią Blancharda
   • dobór narzędzi, adekwatnych do etapu rozwoju
   • diagnoza etapów rozwoju pracownika w zadaniu
   • elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania
   • style zarządzania wg K. Blancharda - gwarancja efektywności menedżerskiej
   • zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach zarządzania
  3. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej
   • specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania
   • cykl komunikacji z pracownikiem - dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika
  4. Analiza zespołów z wykorzystaniem koncepcji zarządzania sytuacyjnego
   • analiza i identyfikacja obszarów do rozwoju
   • planowanie działań rozwojowych
   • rozwój i motywacja pracowników - nieodłączne efekty zmian
   • sposoby motywowania (Teoria Arystotelesa o motywacji dodatniej i ujemnej)
   • ­identyfikowanie osobistych i firmowych czynników motywacyjnych

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |