Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Kraków > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Kraków - Małopolskie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
   ZAKRES MERYTORYCZNY
  Tematyka Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Psychologiczne aspekty zarządzania, kierowania. Stres w pracy i strategie zmagania się

  2. Planowanie zasobów ludzkich i analiza pracy

  • Istota planowania zasobów ludzkich

  • Metody planowania zatrudnienia

  • Istota i cele analizy pracy

  • Techniki i narzędzia analizy pracy

  • Opis stanowiska pracy

  • Profil wymagań kompetencyjnych

  3. Rekrutacja i selekcja pracowników

  • Etapy procesu rekrutacji

  • Źródła rekrutacji

  • Zasady redagowania komunikatów rekrutacyjnych

  • Tradycyjne, nowoczesne i niekonwencjonalne techniki selekcji pracowników

  • Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji - testy psychologiczne

  • Proces adaptacji pracowników

  4. Szkolenie i rozwój pracowników

  • Analiza potrzeb szkoleniowych

  • Formy i rodzaje szkoleń

  • Kryteria wyboru firmy szkoleniowej

  • Ocena efektywności szkoleń

  • Cykl i style uczenia się

  • Coaching

  • Zarządzanie karierą pracowników

  5. Systemy oceny pracy

  • Projektowanie systemów oceny pracy

  • Cele oceny pracy

  • Metody oceny pracy

  • Kryteria oceny

  • Rozmowa oceniająca z pracownikiem

  • Błędy popełniane podczas oceny

  • Ocena bieżąca a ocena okresowa

  • Wykorzystanie wyników oceny pracy do zarządzania zasobami ludzkimi

  • Praktyka systemów oceny pracy wiodących firm

  6. Wartościowanie pracy i wynagradzanie pracowników

  • Rodzaje i formy wynagrodzeń

  • Składniki wynagrodzenia

  • Systemy premiowania

  • Kafeteryjny system wynagradzania

  • Etapy projektowania systemu wynagradzania w firmie

  • Metody wartościowania pracy

  • Budowa taryfikatora i tabeli płac

  7. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Wizja i cele strategiczne firmy

  • Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

  • Budowa strategicznej polityki personalnej

  • Architektura polityki personalnej

  • Budowanie strategii personalnej w oparciu o strategię firmy

  • 8. Prawo pracy i kształtowanie zbiorowych stosunków pracy

  • Stosunki pracy a stosunki cywilno-prawne

  • Zasady zatrudniania i zwalniania z pracy

  • Odpowiedzialność materialna pracowników

  • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

  • Wynagrodzenie za pracę

  • Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

  • Obowiązki pracownika i pracodawcy

  • Układ zbiorowy pracy

  • Rozpatrywanie sporów zbiorowych

  • Zwolnienia zbiorowe

  9. Ubezpieczenia społeczne

  • System ubezpieczenia społecznego - ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

  • Organizacja, zasady działania i finansowania ubezpieczeń

  • Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenia

  • Podleganie ubezpieczeniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych

  • Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  10. Negocjacje w sprawach pracowniczych

  • Zakres negocjacji w sprawach pracowniczych

  • Podmioty uczestniczące w negocjacjach

  • Przedmiot negocjacji

  • Taktyka i techniki negocjacji

  • Efekt negocjacji

  • Udział podmiotów niezwiązanych bezpośrednio stosunkiem pracy w procesie negocjacji i powstawanie pakietów socjalnych

  11. Komunikacja interpersonalna

  12. Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  • Główne problemy związane z wyborem zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

  • Wdrożenie systemu informatycznego

  • Administrowanie systemem kadrowo-płacowym

  • Rekrutacja przez Internet

  13. Organizacja i zadania działu personalnego

  • Faza życia firmy

  • Miejsce działu personalnego w strukturze firmy

  • Misja, wizja firmy - działu personalnego

  • Organizacja i zadania działu personalnego

  • Wewnętrzne regulacje prawne i procedury personalne

  14. Public relations wewnętrzne

  • Podstawowe definicje i pojęcia public relations oraz public relations wewnętrznego jako formy komunikacji społecznej

  • Miejsce PR w systemie działań marketingowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji

  • Grupy otoczenia PR i ich identyfikacja

  • Wewnętrzna działalność public relations w procesie komunikacji marketingowej i społecznej

  • Działania przygotowawcze i procedura projektowania kampanii wewnętrznych PR

  • Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji i organizacji na rynku oraz ich wizualnej tożsamości jako nieodłączny element kształtowania poczucia wspólnoty w firmie

  • Marketing personalny w organizacji

  15. Kultura organizacyjna

  • Pojęcia, struktura, typy i funkcje kultury organizacyjnej

  • Logika zmian organizacyjnych, zjawisko organizacyjnego uczenia się

  • Kultury organizacyjne a kultury narodowe

  • Kształtowanie kultury organizacyjnej jako proces menedżerski

  • 16. Zarządzanie jakością

  • Pojęcie jakości

  • Przegląd norm ISO 9000-2000

  • Cele i korzyści wdrożenia systemu jakości

  • System zarządzania jakością w praktyce

  • Problemy przy wdrażaniu systemu jakości

  • Księga jakości

  • Procedury

  • Audyt jakości

  • Doskonalenie systemu jakości

  • Jak wykorzystać zintegrowany system zarządzania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  17. Treningi interpersonalne

  • Trening integracyjny

  • Trening asertywności

  • Zarządzanie stresem

  • Trening komunikacji w obszarze pozyskiwania kadry, motywowania pracowników i wystąpień publicznych

  18. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

  • Spotkania z doświadczonymi praktykami z czołowych firm polskich i zagranicznych mające na celu wymianę doświadczeń ze słuchaczami

  19. Systemy motywacyjne

  20. Zarządzanie projektami
  Istnieje możliwość modyfikacji programu Studiów i rozszerzenia tematyki o zagadnienia szczególnie interesujące Uczestników.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |