Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Intercultural Communication and Human Resources

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Intercultural Communication and Human Resources - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Praktyki
  Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia skierowane są zarówno do absolwentów stosunków międzynarodowych I stopnia, jak i innych kierunków studiów. Warunkiem jest zgoda dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych WSE i wyrównanie różnic programowych. Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, po złożeniu dokumentów.

  Zgodnie z europejskim modelem edukacji i Deklaracją Bolońską absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe II stopnia w WSE po dwóch latach otrzymają tytuł magistra.
  Studenci WSE otrzymują suplement do dyplomu w języku angielskim, który zawiera szczegółowy opis wszystkich przedmiotów zaliczonych w toku studiów. Suplement ułatwia kontynuowanie studiów oraz podjęcie pracy za granicą.
 • Szczegółowe informacje
  Intercultural communication and Human Resources
   
  Przedmioty z kanonu prowadzone w języku polskim lub angielskim (do wyboru), przedmioty specjalnościowe prowadzone w języku angielskim

  Prowadząc w ramach realizowanego projektu rozwojowego uczelni „Kompetentnie ku przyszłości” badania wśród pracodawców i spotkania z firmami działającymi w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, dostrzegliśmy potrzebę kształcenia mocno sprofilowanego pod potrzeby tego obszaru rynku.

  Narodził się pomysł stworzenia nowej specjalności na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe - Intercultural Communications and Human Resources Management.

  Specjalność ta przygotuje absolwentów do pracy w międzynarodowych korporacjach.

  W obszarze tworzenia i doskonalenia programu nowej specjalności nasza uczelnia wspólpracuje  z Shell Polska sp. z o.o.

  Dzięki tej współpracy program specjalności będzie najpełniej odpowiadał potrzebom grupy pracodawców korporacyjnych (choć nie tylko), poprzez dostarczanie absolwentom oczekiwanej przez nich wiedzy, kompetencji i umiejętności. 

  Pierwszym zadaniem w ramach współpracy było powołanie Rady Programowej złożonej ze specjalistów z różnych dziedzin, praktyków –biznesu  i przedstawicieli środowiska akademickiego. Rada czuwa nad jakością i aktualnością programu kursów. Drugim, jest dobór formy kształcenia, otóż studenci nowej specjalności ok. 80% kursów realizować będą metodą warsztatową z wykorzystaniem takich narzędzi jak; case, symulacja, praca zespołowa.

  Jesteśmy przekonani, że takie właśnie połączenie doświadczeń przedstawicieli pracodawców i najnowszych osiągnięć akademickich uczyni nową specjalność atrakcyjną dla studentów, a także  zainteresuje  chlebodawców, poszukujących młodych, otwartych, tolerancyjnych, ale przede wszystkim posiadających konkretne, mierzalne umiejętności pracowników.
  Program specjalności dostarcza absolwentom wiedzę i umiejętności w trzech obszarach:
  • komunikacji i negocjacji w środowisku międzykulturowym
  • zarządzania zasobami ludzkimi
  • językowym – kursy specjalnościowe prowadzone są w języku angielskim, co daje absolwentom biegłą znajomość języka angielskiego, a dodatkowo realizowane są lektoraty z drugiego języka: niderlandzkiego lub norweskiego, w zakresie pozwalającym na opanowanie go w stopniu dobrym
  W ramach bloku przedmiotów specjalnościowych realizowane są m.in. następujące kursy:
  • Strategic Human Resource Management
  • Recruitment and Selection of Employees
  • Motivating and developing employees
  • Organizational Behavior
  • Personnel Controlling
  • Introduction to Intercultural Communication
  • Students projects
  • Cultural Diversity
  • Language and Intercultural Communication
  Atuty specjalności
  • program stworzony w konsultacji z dużymi firmami działającymi w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym
  • ukończenie specjalności pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności efektywnej komunikacji się w środowisku międzykulturowym
  • absolwenci wyposażeni zostaną w biegłą znajomość języka angielskiego oraz dobrą znajomość drugiego języka z grupy rzadko spotykanych na rynku pracy: niderlandzkiego, portugalskiego lub norweskiego
  Program specjalności
  W ramach bloku przedmiotów specjalnościowych realizowane są między innymi następujące kursy (język wykładowy angielski):
  • Różnorodność kulturowa
  • Język a komunikacja międzykulturowa
  • Rekrutacja i selekcja kandydatów, adaptacja nowych pracowników oraz audyt kompetencji
  • Motywowanie i rozwój pracowników
  • Zarządzanie efektywnością pracowników
  • Komunikacja w firmie, zarządzanie zmianą, oraz badania nastrojów i satysfakcji
  • Identyfikacja i rozwijanie kompetencji menedżerskich
  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą pracować między innymi w międzynarodowych korporacjach, w szczególności tych, które zajmują się w swojej działalności zagadnieniami z zakresu HR.  
   

Inne informacje związane z zarządzanie zasobami ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |