Siła Synergii – Czyli Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Siła Synergii – Czyli Budowanie Efektywnego Zespołu - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dotyczących budowania zespołów oraz umiejętnego nimi zarządzania.
  Cele szczegółowe:
  * dostarczenie wiedzy na temat zasad tworzenia zespołu
  * zapoznanie uczestników z fazami rozwoju zespołu
  * prezentacja uwarunkowań skutecznej współpracy
  * nauczenie w jaki sposób diagnozować na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie zespół oraz jak można go skutecznie wzmacniać na kolejnych stadiach
  * zapoznanie uczestników w koncepcją ról zespołowych
  * poznanie przez uczestników indywidualnych ról jakie przyjmują w zespole z możliwościami ich wykorzystania
  * przećwiczenie metod efektywnej komunikacji
  * przedstawienie metod konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych
  * przećwiczenie wybranych kreatywnych metod pracy zespołowej
  * trening metod grupowego poszukiwania rozwiązań, rozwiązywania problemów
  * wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zarządzających zespołami: menagerów, liderów, kierowników, koordynatorów. Mogą z niego także skorzystać członkowie zespołów, osoby zajmujące się działaniami HR w firmie, a także wszyscy zainteresowani pracą zespołową.
 • Szczegółowe informacje
  Za wyniki organizacji odpowiada efektywność pracujących w niej ludzi. Stworzenie efektywnego zespołu wymaga pracy innej niż nakierowanej na realizację pracy członków grupy, tj. budowania zespołowego poczucia wartości i celu, rozwijania zdolności współpracy, umiejętności rozwiązywania konfliktów, świadomości i rozumienia znaczenia swoich zasobów na tle zespołu. To co znacząco odróżnia zespół od grupy to rezultaty jakie można osiągnąć dzięki istnieniu więzi i ducha zespołu – porozumienie, wsparcie, synergię.

  Podczas szkolenia poruszane będą aspekty związane z budowaniem efektywnie działających zespołów. Uczestnicy zrozumieją w czym tkwi siła takiej pracy, poznają fazy życia zespołu oraz role, jakie sami obejmują. Nauczą się komunikować oraz rozwiązać konflikty w obrębie pracujących grup.

  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  • Zdobycie umiejętności zarządzania zespołami
  • Zdobycie wiedzy na temat zasad tworzenia zespołu, faz jego rozwoju
  • Zdobycie umiejętności tworzenia i budowania mocnych zespołów
  • Rozwinięci umiejętności współpracy i komunikacji w zespole
  • Zrozumienie jakości pracy zespołowej
  • Zrozumienie interakcji zespołowych, potrzeb i wartości innych członków zespołu
  • Poznanie predyspozycji do przyjmowania określonych ról przez członków zespołu
  • Doskonalenie umiejętności związanych z radzeniem sobie z konfliktami oraz rozwiązywaniem problemów
  • Wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem tworzącego się procesu grupowego. Krótkie prezentacje ze strony trenera prowadzącego są początkiem bądź też podsumowaniem prac uczestników: dyskusji, prac indywidualnych, prac w podgrupach. Uczestnicy otrzymają podręcznik, w którym w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści szkolenia. Całość uzupełnia prezentacja multimedialna.

  Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy mająca na celu podsumowanie danego tematu. Trener wykańcza każde zagadnienie, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie oraz dając możliwość przeniesienia na własne życie zawodowe.

  Metody i narzędzia stosowane podczas zajęć:
  • mini-wykłady
  • prezentacje multimedialne
  • energizer’y, icebreaker’y
  • ćwiczenia: indywidualne, pary, grupowe
  • praca z tekstem: studia przypadków
  • formy dialogowe: dyskusje
  • formy kreatywne: metafory, cytaty, układanki, praca z przestrzenią, rysunki
  • test ról grupowych
  • feedback, obserwacja
  Program szkolenia:
  1.Czym jest grupa? Zespół pracowników – jak tworzyć efektywny ZESPÓŁ.
  Pojęcie, rodzaje, struktura grupy
  Zasady tworzenia zespołu
  Wskaźniki wpływające na współpracę i osiąganie wspólnego celu
  Role grupowe

  2. Proces rozwoju grupy
  Fazy rozwoju grupy
  Generowanie skutecznych działań adekwatnych do danej fazy grupowej
  Określanie trudności danej roli w zależności od fazy grupowej
  Określanie metod motywacji odnośnie do poszczególnych faz grupowych

  3. Specyfika pracy w zespole
  Wpływ jednostki na budowę tożsamości zespołu
  Generowanie korzyści dla jednostki z przynależności do konkretnego zespołu
  Style pracy i rodzaj zadań i motywacji
  Formy organizacji zespołu
  Wyznaczenie celów dla zespołu – cele grupowe a indywidualne
  Mind map – metody skutecznego tworzenia planów działania w grupie
  Określenie przeszkód efektywnej pracy zespołowej

  4. Role zespołowe
  Czym są role zespołowe?
  Rodzaje ról
  Specyfika roli
  Efektywność poszczególnej roli w zespole
  Delegowanie zadań z uwzględnieniem specyfiki roli

  5. Konflikty w grupie – myślenie grupowe
  Co to jest konflikt? Rodzaje i funkcje konfliktu w grupie
  Konflikt – wyzwanie czy problem?
  Style radzenia sobie z konfliktami
  Techniki grupowego rozwiązywania problemów– „burza mózgów”, synektyka, metoda „6 kapeluszy”

  6. Jak efektywnie budować współpracę w zespole?
  Czym jest współpraca?
  Czynniki wpływające na budowanie efektywnej współpracy
  Czynniki burzące harmonię grupy
  Kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy w zespole
  Spójność zespołu a synergia w wspólnej pracy.

  7. Plan rozwoju kompetencji zespołowych .

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |