Home > Podyplomowe > Administracja Szpitalna > Gdańsk > Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Gdańsk - Pomorskie

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania służby zdrowia oraz z problematyką jej zarządzania oraz gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie został położony na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy, a także rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Szczegółowe informacje
  orzyści
  Studia oferują niezbędną wiedzę menedżerską i pozwalają na doskonalenie umiejętności koniecznych do zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej.

  Praktyczny charakter studiów
  Zarządzanie to przede wszystkim praca z ludźmi, dlatego szczególną korzyścią realizowanego programu są elementy zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia negocjacji jak również radzenia sobie z trudnymi sytuacjami - wszystkie prowadzone na podstawie interaktywnych form warsztatowych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także z metodyką budowy biznesplanu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dodatkowo absolwenci studiów zdobędą umiejętności kreowania marketingu i pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia.

  Kadra
  Kadrę dydaktyczną na studiach stanowią wykładowcy akademiccy, praktycy biznesowi związani z rynkiem służby zdrowia oraz wysoka kadra kierownicza placówek zdrowotnych oraz jednostek współpracujących z instytucjami ochrony zdrowia. Zajęcia prowadzą również profesjonalni trenerzy i szkoleniowcy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy warsztatowej w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Ewa Bonk-Woźniakiewicz, dr Sebastian Susmarski, dr Tadeusz Wołowski, dr nauk med. Tadeusz Jędrzejczyk, lek. med. Małgorzata Maj, Małgorzata Bednarek, Anna Gapińska.


  Program
  1. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (8 godz.)
  2. Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej (20 godz.)
  3. Nowoczesne koncepcje zarządzania i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia (16 godz.)
  4. Biznesplan dla Zakładu Opieki Zdrowotnej (8 godz.)
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi (32 godz.)
  6. Nowoczesny menedżer w ochronie zdrowia (24 godz.)
  7. Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia (46 godz.)
  8. Rynek usług medycznych (8 godz.)
  9. Współpraca z instytucjami ochrony zdrowia (4 godz.)
  10. Marketing i public relations w ochronie zdrowia (8 godz.)
  11. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9 liczba godzin 182 liczba zjazdów 10

  Praktycznie
  Jedynie sprawne, menedżerskie podejście do kwestii zarządzania finansami w jednostkach służby zdrowia może stanowić klucz do rozwiązania jej aktualnych problemów. Stąd aż 46 godzin zajęć poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu w programie kierunku

Inne informacje związane z Administracja Szpitalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |