Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Celnictwo - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Celnictwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Celnictwo - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Program nauczania kierunku administracja pozwala wykształcić wykwalifikowaną kadrę zdolną do podjęcia pracy zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Program ten ma na celu stworzenie alternatywy dla uniwersyteckiego profilu kształcenia. Dlatego też szczególny nacisk położono na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu - doskonały system praktyk studenckich. Program studiów przygotowuje studenta do pracy podejmowanej w kraju, w instytucjach unijnych oraz do współpracy z podmiotami zajmującymi się obrotem towarowym z zagranicą. Ukończenie kierunku administracja wyposaży absolwenta w kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w administracji, a także w kompetencje niezbędne do poszerzania znajomości podstawowych zasad prawnych pośród członków społeczności lokalnej. Praca w organach administracji cechuje się pewną stałością - uznać należy, iż jest to zawód, na którego przedstawicieli zawsze będzie zapotrzebowanie. W chwili obecnej, wobec rozwoju administracji publicznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę absolwentów kierunków administracyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  CELNICTWO

  Wiadomo nie od dzisiaj, ze praca w administracji celnej jest źródłem wielu pokus, i ulegnięcie im w najlepszym razie skutkuje zwolnieniami z pracy. Tylko rotacja, szybki dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz wysokie place pozwolą na ograniczenia zachowań patologicznych. W tym celu trzeba kształcić młodzież. Stąd ta specjalność w Wyższej Szkole Zarządzania. Jest ona kierowana do studentów pragnących podjąć w przyszłości pracę w administracji celnej w charakterze analityka, czy po prostu celnika. Również ci, którzy zamierzają podjąć działalność gospodarczą w charakterze agenta celnego, zakładając własną agencję, a przez to muszą przystąpić do egzaminu zawodowego na agenta celnego, lub tez prowadzą lub zamierzają prowadzić własną firmę i samodzielnie realizować wymianę handlową z zagranicą, mogą zrealizować swoje zamiary w Wyższej Szkole Zarządzania.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Klasyfikacja towarów
  Handel międzynarodowy
  Prawo celne
  Polityka celna
  Administracja celna w UE
  Podstawy transportu
  Taryfy i procedury celne
  Dokumenty transportowe i celne
  Kontrola i rewizja celna
  Wartość celna i jej ustalanie
  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |