Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna - ogólne > Gdańsk > Administracja publiczna - Gdańsk - Pomorskie

Administracja publiczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja publiczna - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Kompetentni i nowocześni specjaliści administracji, których ma wykształcić ten kierunek, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Pozwala im to na przyswojenie sobie umiejętności, które są niezbędne do pełnienia funkcji administracyjnych i biurowych oraz utrzymywania różnorodnych kontaktów społecznych. Nieobce jest im między innymi: samodzielne podnoszenie kwalifikacji, rozumienie potrzeby doskonalenia się, umiejętność organizowania pracy własnej i w zespołach, nabywanie umiejętności publicznego prezentowania stanowiska urzędu lub firmy, obsługiwanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej, stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Wiedza teoretyczna uzupełniona elementami wiedzy prawniczej i menedżerskiej oraz praktyki zawodowe kształtują poglądy absolwenta na istotę współczesnej administracji w ogólnym systemie organizacyjnym państwa ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych w sektorze prywatnym, w instytucjach społecznych oraz pozarządowych.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |