Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Gdańsk > Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Gdańsk - Pomorskie

Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja w Unii Europejskiej - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Program nauczania kierunku administracja pozwala wykształcić wykwalifikowaną kadrę zdolną do podjęcia pracy zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Program ten ma na celu stworzenie alternatywy dla uniwersyteckiego profilu kształcenia. Dlatego też szczególny nacisk położono na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu - doskonały system praktyk studenckich. Program studiów przygotowuje studenta do pracy podejmowanej w kraju, w instytucjach unijnych oraz do współpracy z podmiotami zajmującymi się obrotem towarowym z zagranicą. Ukończenie kierunku administracja wyposaży absolwenta w kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w administracji, a także w kompetencje niezbędne do poszerzania znajomości podstawowych zasad prawnych pośród członków społeczności lokalnej. Praca w organach administracji cechuje się pewną stałością - uznać należy, iż jest to zawód, na którego przedstawicieli zawsze będzie zapotrzebowanie. W chwili obecnej, wobec rozwoju administracji publicznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę absolwentów kierunków administracyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  ADMINISTRACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

  Ta specjalizacja pozwoli Ci zapoznać się z mechanizmami funkcjonowania instytucji administracyjnych w Unii Europejskiej. Studia te wprowadzą Cię, jako przyszłego pracownika w sektorze publicznym, do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej oraz wzbogacą Cię o niezbędne informacje dotyczące sztuki rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Umożliwią poznanie problematyki ekonomiczno - społecznej, ich kultury oraz systemy międzynarodowej współpracy gospodarczej.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Polityka ochrony konsumenta
  Rynek papierów wartościowych w kraju i UE
  Interwencjonizm gospodarczy w UE
  Administracja celna w UE
  Polityka regionalna UE
  Jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  Projekty unijne - organizacja, zarządzanie, rozliczanie
  Strategia Lizbońska
  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |