Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Gdańsk > Administracja europejska - Gdańsk - Pomorskie

Administracja europejska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja europejska - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje

  Europeistyka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, wyposażający studenta w wiedzę z zakresu integracji europejskiej, Unii Europejskiej i jej instytucji, mechanizmów funkcjonowania jednolitego rynku. Celem kształcenia na specjalności Administracja europejska jest wykształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji publicznej z tzw. europejskiej przestrzeni administracyjnej. Studenci zdobywają wiedzę na temat struktury i mechanizmów funkcjonowania instytucji unijnych na tle rozwiązań polskich , systemu politycznego i prawnego Unii Europejskiej oraz zasad współpracy agend UE z innymi instytucjami. P oznają procesy integracji gospodarczej w Europie oraz wpływ tych procesów na społeczeństwa europejskie. Studenci zdobywają konkretne umiejętności w zakresie zarządzania jednostką administracji publicznej według norm europejskich, gospodarowania finansami instytucji, realizacji inwestycji na rzecz wspólnot lokalnych, zasad współpracy pomiędzy samorządami różnych krajów.

   

  Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  ·          urzędach i instytucjach administracji publicznej

  ·          organach i agendach Unii Europejskiej

  ·          instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką europejską

  ·          firmach doradczych i szkoleniowych działających w zakresie administracji i integracji europejskiej 

  ·          firmach pozyskujących fundusze unijne

  ·          przedsiębiorstwach działających na rynku europejskim, w szczególności na rynku Unii Europejskiej

  ·          organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza unijnych, integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej

   

  Przykładowe przedmioty na specjalności Administracja europejska:

  -           prawo administracyjne

  -           finanse publiczne i prawo finansowe

  -           ekonomia sektora publicznego

  -           administracja publiczna w państwach UE

  -           organizacja i metody pracy administracji

  -           polityka redystrybucji Unii Europejskiej

  -           europejska polityka społeczna

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |