Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Chojnice > Studia I Stopnia - Administracja celno-karno-skarbowa - Chojnice - Pomorskie

Studia I Stopnia - Administracja celno-karno-skarbowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja celno-karno-skarbowa - Zaoczne - Chojnice - Pomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: Studia licencjackie: * podanie * 4 zdjęcia * ksero dowodu osobistego * świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (niestacjonarne): Administracja celno-krano-skarbowa

  Zakres kształcenia i nazwa przedmiotu

  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE
    Historia administracji
    Nauka administracji
    Konstytucyjne podstawy ustroju
    Doktryny polityczne i prawne
    Postępowanie administracyjne
    Prawo administracyjne cz. ogólna i szczegółowa
    Podstawy makro i mikroekonomii
    Publiczne prawo gospodarcze
    Nauka o państwie
    Nauka o prawie
    Organizacja i zarządzanie w administracji  
    publicznej

  PRZEDMIOTY   KIERUNKOWE

     Prawo pracy i prawo urzędnicze
     Prawo cywilne
    Ustrój administracji publicznej
    Prawo karne i prawo wykroczeń
    Socjologia
    Statystyka i demografia
    Postępowanie egzekucyjne
    Finanse publiczne i prawo finansowe
    Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
    Zamówienia publiczne  
    Legislacja administracyjna
    Technika negocjacji i mediacji w administracji

  PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

    Prawo ochrony środowiska
    Informatyka w administracji
    Organy ochrony prawnej
    Prawo międzynarodowe
    Prawo karno-skarbowe
    Prawo celno-dewizowe
    Podstawy kryminologii i kryminalistyki
    Postępowanie celne i skarbowe
   Warsztaty celno-karno-skarbowe :
     PRZEDMIOTY OGÓLNE
    Wykład: filozofia , etyka, logika
    Lektorat języka obcego
    Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |