Zarządzanie Szkoleniami w Organizacji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Szkoleniami w Organizacji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Szkolenia w organizacji pełnią ważną rolę, jednak efektywność prowadzonych działań jest rzadko widoczna. Warsztat jest odpowiedzią na pytanie, czy szkolenia są kosztem, czy inwestycją, która wpływa na rezultaty biznesowe organizacji. W trakcie warsztatu uczestnicy analizują proces zarządzania szkoleniami począwszy od strategicznego podejścia do szkoleń (działań rozwojowych), poprzez elementy organizacji, aż po ocenę efektywności zrealizowanych aktywności i analizę działań w dłuższej perspektywie czasowej. Wartością warsztatu jest niewątpliwie praca z realnymi sytuacjami, w tym z pracy zawodowej uczestników, oraz, w efekcie, wypracowanie modelu efektywnej organizacji procesów szkoleniowych wraz z przećwiczeniem jego istotnych elementów.
 • Szczegółowe informacje
  W programie:
  1. Strategiczne podejście do szkoleń.
  • Rola jednostki zarządzającej szkoleniami w organizacji w zakresie tworzenia polityki szkoleniowej.
  • Przegląd strategii szkoleniowych - różne podejścia do funkcji szkoleń.
  • Mocne i słabe strony różnych podejść do roli szkoleń w organizacji.
  • Priorytety w obszarze szkoleniowym - procesowe podejście do działań rozwojowych.
  • Czynniki krytyczne dla sukcesu działań szkoleniowych, w tym dobór właściwych metod i technik pracy.
  • Efektywne badanie potrzeb szkoleniowych - metodologia i narzędzia optymalne dla procesu.
  • Formułowanie celów szkoleniowych.
  • Talents Pool a wizja i rozwój organizacji.
  2.  Budżetowanie planowanych działań i wybór dostawców.
  • Tworzenie i efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym.
  • Maksymalizacja efektu przy ograniczonych zasobach finansowych.
  • Analiza rynku szkoleniowego.
  • Dobór treści, metod i technik szkoleniowych umożliwiających realizację założonych celów.
  • Dostawcy zewnętrzni, dostawcy wewnętrzni - kluczowe aspekty wyboru dostawców rozwiązań.
  • Proces przetargowy - formułowanie zapytania oferowanego oraz metody efektywnej oceny oferty szkoleniowej.
  • Formalne aspekty realizacji szkoleń/działań rozwojowych - umowy z pracownikami, firmami zewnętrznymi.
  • Strategie negocjacyjne.
  3. Realizacja zaplanowanych działań szkoleniowych/rozwojowych.
  • Andragogika - efektywność nauczania osób dorosłych.
  • Etapy nabywania kompetencji.
  • Zaangażowanie jednostek ludzkich; tworzenie harmonogramu i planowanie logistyki szkoleń; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Szkolenia pilotażowe i weryfikacja materiałów szkoleniowych pod kątem ich użyteczności.
  • Rodzaje informacji poszkoleniowych; raport poszkoleniowy - podsumowanie, wnioski i rekomendacje dla przyszłych działań.
  • Maksymalizacja wartości dodanej - kreowanie trwałych relacji z zewnętrznymi firmami doradczymi.
  • Działania poszkoleniowe - wsparcie efektywnego transferu wiedzy i kompetencji.
  4. Ewaluacja i ocena efektywności działań szkoleniowych/rozwojowych.
  • Zadania jednostki zarządzającej szkoleniami w organizacji w obszarze ewaluacji i badania efektywności prowadzonych działań.
  • Podstawowe i zaawansowane narzędzia ewaluacji szkoleń.
  • Podstawowe i zaawansowane narzędzia w zakresie oceny efektywności działań szkoleniowych.
  • Bazowy model ewaluacji i oceny efektywności szkoleń - "głębokość" badania.
  • Wskaźniki efektywności - czym są i gdzie ich poszukiwać.
  • Metodyka prowadzonych badań; tworzenie systemów ewaluacji.
  • Najczęściej popełniane błędy dotyczące ewaluacji i badania efektywności szkoleń.
  • Globalna ocena realizacji założeń i wnioski w dłuższej perspektywie czasowej.

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |