Efektywność Osobista - Trening Umiejętności Interpersonalnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Efektywność Osobista - Trening Umiejętności Interpersonalnych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Efektywność osobista - trening umiejętności interpersonalnych - 2 dni

  CEL - Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności osobistej uczestników.

  Cele pośrednie:
  • Rozwój osobisty
  • Rozwijające refleksje osobiste
  • Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
  • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
  • Lepsze rozumienie siebie i innych
  • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
  • Kształcenie postawy zdrowego myślenia
  • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
  • Uzewnętrznienie motywacji do wprowadzenia
  • satysfakcjonujących zmian osobistych

  PROGRAM KURSU
  Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne

  Mam swój cel - efektywne wyznaczanie celów

  • Cele życiowe i motywy podejmowania działań
  • Dobrze sformułowany cel i motywacja ukryta w celu
  • świadomość własnych potrzeb, docieranie do potrzeb
  • innych ludzi

  Mogę góry przenosić - filozofia pozytywnego myślenia

  • Co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia
  • Samoocena i jej wpływ na sukces zawodowy
  • Monolog wewnętrzny czyli wpływ sposobu myślenia na
  • samoocenę
  • Jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan
  • emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność
  • realizacji celów
  • Branie odpowiedzialności za kształt własnego życia
  • Rozwijanie umiejętności odkrywania własnych motywacji
  • wewnętrznych
  • Sfera komfortu a realizacja marzeń

  Mam dużo czasu - organizacja czasu pracy

  • Czynniki wyznaczające dobrą organizację czasu i pracy
  • Planowanie pracy
  • Zarządzanie priorytetami

  Jak mnie widzą tak mnie piszą - kształtowanie osobistego wizerunku

  • Zdefiniowanie wizerunku, do którego należy dążyć
  • Wywieranie Pierwszego i Ostatniego Pozytywnego Wrażenia

  Konstruktywne emocje - inteligencja emocjonalna - EQ

  • Co to jest inteligencja emocjonalna
  • Inteligencja emocjonalna:
  - rozpoznawanie emocji u innych
  - wcześniejsze rozpoznawanie konfliktów dzięki inteligencji
  - emocjonalnej
  - empatia jako narzędzie rozumienia istoty oporu

  • Kompetencje osobiste
  - samoświadomość
  - motywacja
  - kierowanie sobą

  • Kompetencje społeczne
  - empatia
  - umiejętności społeczne

  • Rozwój inteligencji emocjonalnej
  - jak praktycznie rozwijać inteligencję emocjonalną
  - kształcenie emocji
  - EQ w życiu zawodowym

  Lubimy ze sobą rozmawiać - sprawna komunikacja jako warunek porozumienia

  • Komunikacja niewerbalna
  • Aktywne słuchanie
  • Komunikat typu „ja”
  • Sztuka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
  • Analiza wypowiedzi - między wierszami

  Wiem co zrobię - kreatywne rozwiązywanie problemów

  • Jak z problemu uczynić okazję do stworzenia projektów
  • rozwiązań - przełamywanie barier na poziomie emocji osoby
  • i w myśleniu
  • Rozwijanie umiejętności odkrywania perspektywy widzenia
  • innych osób
  • Przeformułowanie problemu
  • Wykorzystanie techniki „burzy mózgów” w kreowaniu
  • pomysłów

  Jest we mnie spokój - panowanie nad emocjami i stresem

  • Rozpoznawanie źródeł stresu - stresory
  • Sposób myślenia a stres - unikanie syndromu wypalenia
  • Stres jako siła mobilizująca, źródło zmiany i rozwoju
  • Jak rozmawiać ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
  • Relaksacja: uwalnianie napięcia, swobodne przepływanie
  • energii, wewnętrzny spokój. Twórcza wizualizacja.
  • Koncentracja: sztuka obecności, swobodne oddychanie,
  • praktyka kontemplacji, koncentracja na naturalnym obiekcie

  Co potem? Proces zmiany osobistej

  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  • w praktyce
  • Plan zmiany osobistej

  Metodyka zajęć:
  Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
  i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
  i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |