Dyskryminacja i Mobbing w Stosunkach Pracy - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Progress Project

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dyskryminacja i Mobbing w Stosunkach Pracy - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing u osób zarządzających pracą innych.
  Szkolenie oparte jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie polskim i europejskim. Uczestnicy poznają regulacje w tym zakresie, dowiedzą się o konsekwencjach prawnych, a także o roszczeniach przysługujących pracownikom. Podczas pracy na przykładach uczestnicy będą w grupach opracowywać najlepsze rozwiązania opisanych sytuacji, a następnie dowiedzą się o faktycznych decyzjach podjętych przez sądy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerów, specjalistów ds. personalnych oraz wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w procesy związane z zarządzaniem ludźmi i mogą spotkać się w codziennych relacjach z sytuacjami, w których dochodzi do nierównego traktowania. Także osoby, które w firmach tworzą regulacje związane z procesami kadrowymi i podejmują decyzje w tym obszarze, będą miały okazję zapoznać się z przykładami sytuacji, w których stosowany był mobbing lub nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania oraz skutkami tych działań.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Co to jest dyskryminacja w zatrudnieniu?
  • dyskryminowanie bezpośrednie,
  • dyskryminowanie pośrednie.
  1. Normy prawne dotyczące dyskryminacji w polskim i wspólnotowym prawie pracy.
  2. Zapisy dyskryminacyjne w wewnętrznych dokumentach i regulacjach prawnych.
  3. Nierówne traktowanie a molestowanie.
  4. Rola pracodawcy wobec zjawiska dyskryminacji w zatrudnieniu.
  5. Dobra osobiste pracownika - granice działania pracodawcy.
  6. Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu.
  7. Dyskryminacja, mobbing - różne pojęcia.
  8. Mobbing jako zjawisko:
  • kiedy i dlaczego występuje mobbing?
  • objawy i cechy mobbingu,
  • 45 cech mobbingu.
  1. Konflikt jako źródło mobbingu.
  2. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
  3. Koszty mobbingu ponoszone przez pracodawcę.
  4. Rola pracodawcy wobec zjawiska mobbingu.
  5. Profilaktyka antymobbingowa.

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |