Home > Kursy i Szkolenia > Rozwój Zasobów Ludzkich > Zaoczne > Warszawa > Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju - Certyfikowany Kurs - Warszawa - Mazowieckie

Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju - Certyfikowany Kurs - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju - Certyfikowany Kurs - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Szkolenia i rozwój pracowników pełnią w organizacji ważną rolę, jednak efektywność działań jest rzadko widoczna. Szkolenie wskazuje najnowsze trendy w zarządzaniu rozwojem
  i udziela odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, by praca specjalisty ds. szkoleń i rozwoju
  oraz podejmowane przez niego działania były inwestycją, a nie kosztem. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają i analizują proces zarządzania szkoleniami począwszy od strategicznego podejścia do szkoleń/działań rozwojowych, poprzez elementy organizacji, aż po ocenę efektywności zrealizowanych aktywności i analizę działań w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Szczegółowe informacje
  Dzięki zastosowaniu spersonalizowanych metod pracy uczestnicy mogą zmierzyć się z własnymi problemami
  i otrzymać wsparcie narzędziowe. Wartością warsztatu jest niewątpliwie praca
  z realnymi sytuacjami, w tym z pracy zawodowej uczestników.

  Po dwóch pierwszych dniach szkolenia
  uczestnicy otrzymają zadania indywidualne do opracowania na drugą sesję.

  Czwarty dzień Kursu
  poświęcony jest zagadnieniom szkoleń pracowników w świetle przepisów prawa pracy,
  a w szczególności zasadom podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkolenia pracowników (w tym wyjazdy integracyjne) a czas pracy, zasady przygotowywania umów szkoleniowych (w tym umów lojalnościowych) oraz dokumentacji szkoleń pracowników oraz uprawnienia inspekcji pracy w tym zakresie.

  Czas trwania: 4 dni,zajęcia w godz. 9-16.
  Forma zajęć: mini-wykłady, mini-prezentacje, dyskusje moderowane, praca w zespołach.

  Dzień I-III: NAJNOWSZE TRENDY W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM:

  1.  Strategiczne podejście do szkoleń i rozwoju.

      * Rola jednostki zarządzającej szkoleniami i rozwojem w organizacji w zakresie tworzenia polityki szkoleniowej a rola specjalisty ds. szkoleń i rozwoju.
      * Przegląd strategii - różne podejścia do funkcji szkoleń i rozwoju pracowników.
      * Atuty i rezerwy związane z różnym postrzeganiem roli specjalisty ds. szkoleń i rozwoju.
      * Priorytety w obszarze zadaniowym - podejście procesowe.
      * Czynniki krytyczne dla sukcesu działań, w tym dobór właściwych metod i technik pracy.
      * Efektywne badanie potrzeb - metodologia i narzędzia optymalne dla procesu.
      * Formułowanie celów.

  2. Skuteczne funkcjonowanie w organizacji.

      * HR Marketing dla obszaru szkoleń i rozwoju.
      * Analiza rynku - konkurencja, benchmarks.

  3. Programy szkoleniowe/rozwojowe w organizacji.

      * Programy krótkoterminowe: działania bieżące, działania roczne, działania interwencyjne.
      * Programy długoterminowe: programy rozwoju pracowników, programy typu "Talents Pool".
      * Wsparcie programami różnych grup pracowników (szczeble).
      * Dobór odpowiednich narzędzi dla realizacji zdefiniowanych celów.

  4. Ewaluacja i ocena efektywności działań szkoleniowych/rozwojowych.

      * Podstawowe i zaawansowane narzędzia ewaluacji szkoleń.
      * Podstawowe i zaawansowane narzędzia w zakresie oceny efektywności działań szkoleniowych.
      * Bazowy model ewaluacji i oceny efektywności szkoleń - "głębokość" badania.
      * Wskaźniki efektywności - czym są i gdzie ich poszukiwać.
      * Metodyka prowadzonych badań; tworzenie systemów ewaluacji.
      * Najczęściej popełniane błędy dotyczące ewaluacji i badania efektywności szkoleń.
      * Globalna ocena realizacji założeń i wnioski w dłuższej perspektywie czasowej.

  5. Narzędzia wspierające rozwój pracowników.

      * Narzędzia selekcyjne i weryfikujące (pre/post).

  - AC/DC.

  - Testy i cases indywidualne.

  - Oceny (MBO, 180°/360°, wywiady).

  - Pozostałe narzędzia.

      * Narzędzia realizacji.

  - Narzędzia grupowe (m.in. szkolenia, action learning).

  - Narzędzia indywidualne (m.in. coaching, mentoring).

  6. Funkcjonowanie operacyjne.

      * Budżetowanie planowanych działań.

  - Tworzenie i efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym.

  - Maksymalizacja efektu przy ograniczonych zasobach finansowych.

      * Wybór dostawców.

  - Analiza rynku szkoleniowego.

  - Dostawcy zewnętrzni, dostawcy wewnętrzni - kluczowe aspekty wyboru dostawców rozwiązań.

  - Proces przetargowy - formułowanie zapytania oferowanego oraz metody efektywnej oceny oferty szkoleniowej.

  - Strategie negocjacyjne.

      * Realizacja zaplanowanych działań szkoleniowych/rozwojowych.

  - Zaangażowanie jednostek ludzkich; tworzenie harmonogramu i planowanie logistyki.

  - Działania pilotażowe i weryfikacja materiałów pod kątem ich użyteczności.

  - Rodzaje informacji poszkoleniowych; raport poszkoleniowy - podsumowanie, wnioski
  i rekomendacje dla przyszłych działań.

  - Maksymalizacja wartości dodanej - kreowanie trwałych relacji z zewnętrznymi firmami doradczymi.

      * Działania poszkoleniowe - wsparcie efektywnego transferu wiedzy i kompetencji.
      * Formalne aspekty realizacji szkoleń/działań rozwojowych.

  7. Cases własne uczestników.

  Dzień IV: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRAWA PRACY:

  1. Weryfikacja kwalifikacji pracownika w fazie rekrutacji na określone stanowisko.

  2. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  3. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

      * Z inicjatywy pracodawcy.
      * Za zgodą pracodawcy.

  4. Świadczenia obowiązkowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe:

      * Udzielenie czasu wolnego od pracy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz na dojazd
        do miejsca odbywania zajęć.
      * Udzielenie urlopu szkoleniowego.

  5. Świadczenia fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe.

  6. Zasady sporządzania umów z pracownikami o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

  7. Klauzule lojalnościowe w treści umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

  8. Szkolenia a czas pracy – zasady wliczania i niewliczania czasu szkoleń do czasu pracy.

  9. Charakter prawny udziału pracownika w konferencjach, zjazdach integracyjnych
  i innych zdarzeniach okolicznościowych organizowanych przez pracownika.

  10. Szkolenie bhp – zasady przeprowadzania.

  11. Podróż służbowa pracownika udającego się na zajęcia szkoleniowe.

  12. Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej potwierdzającej podnoszone kwalifikacje.

  13. Kontrola umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez inspektora pracy
  oraz możliwość zgłaszania roszczeń do Sądu Pracy.
   

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |