Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe w Aspekcie Podatkowym w 2011 r. - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem INFOR Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe w Aspekcie Podatkowym w 2011 r. - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * Zapoznanie uczestników z istniejącymi uregulowaniami prawno – podatkowymi związanymi z rozliczaniem wyjazdów służbowych pracowników i innych osób współpracujących
  * Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
  * Przedstawienie aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych wydanych w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji a także oddelegowaniem pracowników
 • Profil słuchacza / wymogi
  Profil uczestnika
  * Główni Księgowi i księgowi;
  * Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
  * Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie);
  * Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
  * Osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  • Usystematyzowanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem i rozliczaniem podróży służbowych
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej uregulowań i problemów podatkowych występujących w związku z podróżami służbowymi
  • Pozyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
  Metodologia:
   Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

  Program:
  1. Pojęcie podróży służbowej na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94 j.t.);
   • Rozliczanie czasu pracy, miejsca wykonywania pracy na gruncie uregulowań prawa pracy;
   • Należności za czas krajowej lub zagranicznej podróży służbowej zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju lub na obszarze kraju;
   • diety
   • przejazdy
   • dojazdy
   • noclegi
   • Zagadnienie miejsca wykonywania pracy u osób, których praca polega na przemieszczaniu się w terenie – przegląd orzecznictwa;
  2. Rozliczenia podatkowe podróży służbowej
   • dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowej a konsekwencje podatkowe (rozliczanie zakupu paliwa, kosztów noclegów, opłat za płatne autostrady, itp.)
   • skutki podatkowe, które powstaną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania;
   • delegacje służbowe a koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy w związku z podróżą służbową;
   • różnice kursowe powstałe w związku z podróżą służbową poza granicami kraju;
  3. 3. Szczególne problemy podatkowe związane z podróżą służbową:
   • wynajem samochodu przez pracownika poza granicami kraju a rozliczanie podatkowe KUP;
   • rozliczanie wyjazdów niektórych grup pracowników, np. kierowców, właścicieli firm;
   • rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych na gruncie podatku VAT;
   • korzystanie przez kierowników, menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych z samochodów niebędących własnością pracodawcy;
   • wykorzystanie samochodów służbowych pracodawcy do celów prywatnych pracownika;
   • projektowane zmiany w zakresie rozliczań podróży służbowych, w tym omówienie projektu nowego Rozporządzenia z 2010 r.
  4. Oddelegowanie pracowników i innych osób współpracujących:
   • pojęcie oddelegowania;
   • różnice pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową;
   • oddelegowanie poza granice kraju a pobieranie zaliczek na podatek dochodowy;
   • oddelegowanie poza granice kraju a rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne;
   • rozliczanie podatkowe osób przebywających dłuższy czas poza granicami kraju w ramach oddelegowania

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |