Którędy do Sukcesu, Czyli Budowanie Ścieżek Kariery - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Którędy do Sukcesu, Czyli Budowanie Ścieżek Kariery - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia i zasad budowania ścieżek kariery, praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania zasobami w celach rozwojowych Celem jest rozwój umiejętności rozpoznawania zasobów pracowników oraz wykorzystywania potencjału pracowników podczas planowania rozwoju firmy

  Cele pośrednie:
  • Rozwijające refleksje osobiste
  • Doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem pracowników
  • Doskonalenie umiejętności budowania stabilnego zespołu
  • Minimalizacja zjawiska odchodzenia najwartościowszych pracowników
  • Zdobycie wiedzy z obszaru planowania ścieżek rozwoju
  Program kursu
  Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne
  Budowanie ścieżek kariery jako element strategii personalnej firmy
  • Gdzie jesteśmy i jaki jest stan organizacji pod względem zasobów ludzkich?
  • Gdzie chcemy być i jaki stan chcemy uzyskać w przyszłości?
  • Jak to osiągnąć?
  Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami
  • System wartości i ukierunkowanie rozwoju
  • System motywacyjny jako odzwierciedlenie systemu wartości
  • Rekrutacja i selekcja pracowników pod względem najbardziej pożądanych cech osobowości
  • Styl kierowania i rola pracy zespołowej
  • System komunikacji i klimat organizacyjny
  • Identyfikacja z firmą i jej misją
  Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
  • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika
  • Określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych
  • Analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań
  Czynniki decydujące o planowaniu kariery
  • Indywidualne preferencje zawodowe pracowników
  • Predyspozycje pracowników
  • Możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji
   i kwalifikacji
  • Cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
  Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
  • Rozmowa dotycząca kariery (system wartości, najważniejsze aspekty pracy, zakres zainteresowań zawodowych, stopień przywiązania do firmy)
  • Badanie kwalifikacji
   • Przedmiot analizy: osobowość, umiejętności, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT;
   • Metody badania: dane z okresowej oceny pracowniczej, obserwacja na miejscu pracy, rozmowa, ankieta, kwestionariusz, coaching indywidualny, assessment i development center, obserwacja podczas szkoleń i badanie efektywności szkoleń
  Cechy planu ścieżki kariery zawodowej
  • Spójność z rodzajem działalności firmy
  • Dostosowanie do obecnej i przyszłej kultury organizacyjnej
  • Uwzględnienie różnorodnych elementów funkcji personalnej: ocena, kształcenie, przesunięcia poziome, awans i degradacja pracownika
  • Elastyczność – uwzględniający zmiany wewnątrz
   i na zewnątrz organizacji
  • Zawierający co najmniej dwa warianty rozwoju
  Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej
  • Określenie ścieżki awansu z uwzględnieniem perspektywy czasowej
  • Stopień szczegółowości planowania w perspektywie czasu
  • Uwzględnienie faz rozwoju indywidualnego i czynników społecznych
  • Uwzględnienie alternatywnych wariantów rozwoju zawodowego
  • Ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju
   i nabywania kwalifikacji
  Zespół odpowiedzialny za planowanie ścieżek kariery
  – skład i zadania

  • Kogo powinniśmy zaprosić do pracy nad projektem,
   by zminimalizować błędy,
  • Jak konsultować i komunikować nasze pomysły
  • Zasady budowania zespołu odpowiedzialnego za planowanie ścieżek kariery
  Korzyści i zagrożenia wynikające z budowania ścieżek kariery
  • Dla organizacji
  • Dla pracownika
  Co potem? Proces zmiany osobistej
  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
   w praktyce
  • Plan zmiany osobistej
  Metodyka zajęć:
  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady
  z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje w małych grupach, z możliwością konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność
  i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, przyjazny nastrój
  i bezpieczną atmosferę.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |