Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Warszawa > Zarządzanie Rozproszonym Zespołem Pracowników - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Rozproszonym Zespołem Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Progress Project

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Rozproszonym Zespołem Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym geograficznie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zapraszamy wszystkich managerów borykających się z problemami wynikającymi ze specyfiki pracy zespołem rozproszonym geograficznie.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
  • od czego zależy efektywność pracy zespołu ?
  • jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania ?
  • od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie
  Czas trwania
  16 godzin dydaktycznych - 2 dni

  Program szkolenia
  1. Firma - szef - zespół - pracownik.
   • Rola celów strategicznych w budowaniu zespołu.
   • Cechy zespołu.
   • Rola kultury organizacyjnej we w zmacnianiu zespołu.
  2. 8 podstawowych ról kierowniczych
   • Autoanaliza.
   • Swot osobisty.
  3. Komunikacja z zespołem rozproszonym
   • Wady i zalety pracy na odległość.
   • Kryteria sukcesu w zarządzaniu Model komunikacji wg. Mehrabiana.
   • Zdobycze techniki ułatwiające proces zarządzania.
  4. Jak umiejętnie budować efektywny zespół pracowników
   • Umiejętności (własne) niezbędne w zarządzaniu zespołem rozproszonym.
   • Kryteria selekcji i rekrutacji jako warunek przyszłych sukcesów w pracy z zespołem.
   • Test na styl kierowania.
   • "Nie czekaj aż się przewróci" - budowanie postaw proaktywnych - zacznij od siebie (Nawyk pierwszy S.R. Covay).
   • Cele grupowe jako sposoby budowania spójności wewnętrznej zespołu.
  5. Rola delegowanie zadań w kierowaniu zespołem rozproszonym geograficznie
   • Pięć kroków w delegowaniu zadań.
   • Jak postępować w przypadku, gdy pracownicy nie wywiązują się z powierzonych im zadań?
   • Delegowania a motywacja.
  6. Motywacja
   • Prezentacja wyników badań Ogólnopolskiego Badania Motywacji.
   • Omówienie najefektywniejszych teorii motywacji.
   • Rola finansowych i poza finansowych motywatorów.
   • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
   • Praktyczne ujęcie motywacji w zespole rozproszonym.
   • Szef jako największy z demotywatorów.
   • NLP w motywacji oraz uwzględnienie metaprogramu.
   • Magiczna siódemka - narzędzia badawcze.
  7. Zarządzanie konfliktem w pracy z jednostką i zespołem
   • Sytuacje wpływające na konflikt.
   • Metody kierowania konfliktem.
   • Pięć strategii podejścia do konfliktu.
   • Konflikt a błędy w komunikacji.
   • Konflikt a różnice w postrzeganiu i wartościowaniu świata.
  8. Zarządzanie zmianą w zespole rozproszonym
   • Zespół zachowań cechujący jednostkę w obliczu zmiany.
   • Zarządzanie przez cele (MBO) jako narzędzie wspierające w obliczu zmiany.
  9. Ocena pracownicza
   • Czym jest system oceny pracowniczej w zarządzaniu zespołem rozproszonym.
   • Rola systemu oceny pracowniczej.
   • Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu.
   • Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem zna odległość.
   • Korzyści oraz możliwe zagrożenia oraz błędy w stosowaniu systemu.
  10. Proza dokumentu pt. : "zakres praw i obowiązków"
   • Istota zakresu obowiązków.
   • Rola praw w zakresie obowiązków.
   • Korzyści aktualizacji i analizy okresowej.
  11. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |