Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Warszawa > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Certyfikowany Kurs - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Certyfikowany Kurs - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Certyfikowany Kurs - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs dedykowany jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. miękkiego” HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.
 • Szczegółowe informacje
  • Miejsce: Warszawa,
  • Termin: Zajęcia weekendowe
  • Ilość dni: 4
  Korzyści ze szkolenia: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

  Forma zajęć: wykład, krótkie prezentacje, dyskusje, praca w zespołach, burza mózgów.

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE: po zakończeniu zajęć każdego dnia przewidujemy dodatkowy czas na konsultacje indywidualne z prowadzącym dotyczące omawianej tematyki.

  PROGRAM KURSU:
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.
   • Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich;
   • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
   • Organizacja ucząca się w podnoszeniu konkurencyjności firmy;
   • Self management – zarządzane swoją karierą.
  2. Zarządzanie karierą.
   • Definicja rozwoju i kariery;
   • Dobre praktyki zarządzania karierą;
   • Kontrakt psychologiczny;
   • Programy dla talentów jako skuteczna forma zwiększania przewagi konkurencyjnej - korzyści i zagrożenia programów, dobre praktyki, przykłady programów;
   • Kultura organizacyjna, polityka wizerunek firmy jako kluczowe elementy przyciągania i utrzymania „talentów”;
   • Programy sukcesji.
  3. Budowanie systemów kompetencyjnych.
   • Cele, zalety i wady systemów;
   • Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki;
   • Definiowanie kompetencji - wskaźniki behawioralne, poziomy spełnienia;
   • Zastosowanie systemów kompetencyjnych.
  4. Rekrutacja i selekcja.
   • Sytuacja na rynku pracy a procesy rekrutacyjne w firmach – dyskusja;
   • Rekrutacja zewnętrzna vs wewnętrzna - wady i zalety;
   • Sporządzanie opisu stanowiska pracy - metodologia, specyfikacja kompetencji, standaryzacja itp.
   • Tworzenie ogłoszeń pracy i poszukiwanie kandydatów;
   • Wybrane metody selekcyjne: trafność i dobór narzędzi, korzyści i zagrożenia: wywiadów kompetencyjnych; testów i kwestionariuszy; ośrodków oceny(AC); analizy CV i referencji
   • Outplacement jako efektywna forma restrukturyzacji w firmie - kryteria doboru pracowników do zwolnień, komunikacja procesu w firmie, działania osłonowe (szkolenia, pomoc psychologiczna, współpraca z PUP).
  5. Ocena okresowa pracowników:
   • definicja;
   • zalety i wady systemu;
   • zarządzanie przez cele ( MBO) - kaskadowanie celów, definiowanie celów (SMART), rozliczanie efektów;
   • wyznaczanie i ocena kompetencji;
   • narzędzia zwiększające obiektywizm oceniania;
   • przeprowadzanie rozmowy okresowej;
   • wyznaczanie kompetencji do rozwoju;
   • ocena okresowa, a polityka wynagrodzeń.
  6. Ocena 360°:
   • definicja;
   • zalety i wady systemu oceny;
   • wdrażanie systemu, a kultura organizacyjna firmy;
   • w jakich okolicznościach stosować ocenę 360
   • informacja zwrotna dla ocenianych;
   • wykorzystanie wyników oceny w działaniach rozwojowych.
  7. Zarządzanie szkoleniami:
   • Definicja - prezentacja, dyskusja;
   • Stosunek do szkoleń w firmach – analiza polityki szkoleniowej;
   • Badanie potrzeb szkoleniowych - metodologia;
   • Funkcje szkoleniowe i metody szkoleniowe – prezentacja, dyskusja;
   • Metody badania efektywności szkoleń - prezentacja, przykłady, ćwiczenia;
   • Tworzenie planu szkoleń (strategia firmy a plan szkoleń, tworzenie budżetu, realizacja i monitoring);
   • Procedura szkoleniowa - elementy i korzyści;
   • Współpraca z firmami szkoleniowymi - dyskusja.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |