Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Warszawa > Warsztat Przygotowujący Do Pełnienia Roli Kierowniczej - Warszawa - Mazowieckie

Warsztat Przygotowujący Do Pełnienia Roli Kierowniczej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Progress Project

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Warsztat Przygotowujący Do Pełnienia Roli Kierowniczej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do prowadzenia w przyszłości roli kierowniczej. Program umożliwi zrozumienie podstawowych zasad pełnienia funkcji kierowniczej, odpowie m.in. na pytania o klasyczne oczekiwania personelu w stosunku do przyszłego szefa, przygotuje do eliminowana/minimalizowania konfliktu o podłożu "wczoraj kolega - dziś szef" oraz przede wszystkim wskaże obszar deficytów wiedzy i umiejętności, które uczestnicy mają do przepracowania w przyszłości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane jest do:
  * pracownicy przewidziani do objęcia stanowisk kierowniczych
  * kierowników i menedżerów nowo mianowanych
  * kierowników i menedżerów w często zmieniającym się składzie pracowniczym
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  Korzyściami uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów i zarządzania nimi.

  Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane m. in.:
  • rolą komunikacji w pełnieniu funkcji kierowniczej
  • etapami tworzenia i powstawania zespołów,
  • teorią ról, które przybierają poszczególni członkowie zespołu
  • przepływem informacji w zespole oraz kwestią komunikacji z grupą,
  • technikami motywacji do pracy
  • metodami przewodzenia zespołem (test diagnostyczny)
  Czas trwania
  16 godzin dydaktycznych - 2 dni

  Program szkolenia
  1. Wstęp
   • przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
   • sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.
  2. Kreacja celów
   • rola spójności celów osobistych i firmowych kadry
   • koła spójności w celach (firma- kadra kierownicza- pracownik)
   • ćwiczenie praktyczne
  3. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie
   • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT
   • podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem
  4. Metody budowania autorytetu w zespole
   • podstawowe czynniki budujące autorytet
   • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
  5. Test - umiejętności komunikacyjnych
  6. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania
   • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej
    • parafraza
    • konstruktywna krytyka
   • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
   • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
   • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
   • rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny-szef"
  7. Rola i zadania kierownika zespołu
   • motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga
   • delegowanie zadań
   • ocenianie pracowników
  8. Rozwiązywanie konfliktów
   • "wczoraj kolega dziś szef"
   • Test - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów
  9. Ćwiczenia praktyczne

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |