Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Warszawa > Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o MS Excel. - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o MS Excel. - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Progress Project

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o MS Excel. - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie osobom pracującym w dziale HR praktycznej wiedzy z zakresu mierzenia efektów ich pracy. Warsztaty są przeprowadzane z użyciem komputerów. Pokażemy, jak korzystając z możliwości oferowanych przez MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania i analizy danych. Nauczymy, jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel.
  Chcemy pokazać także, jak przekonać przełożonego, że dział zasobów ludzkich wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy. Program treningu obejmuje oprócz warsztatów komputerowych, szereg zagadnień związanych z analizą roli działu personalnego w firmie oraz jego wpływu na realizację strategii.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby pracujące i zarządzające działami personalnymi, które chcą wiedzieć, jak dział HR wpływa na wynik finansowy firmy.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  • Określenie, jaką rolę pełni dział HR w Państwa firmie.
  • Określenie, jak dział personalny może wspomagać realizację strategii firmy.
  • Zbudowanie modelowej zrównoważonej karty wyników działu personalnego.
  • Umiejętność definiowania mierników efektywności dla działu personalnego z uwzględnieniem specyfiki firmy oraz jaj bieżących celów i potrzeb.
  • Umiejętność szybkiej analizy dużych zbiorów danych i wyciągania z nich odpowiednich wniosków.
  • Umiejętność budowy raportów efektywności.

  Program szkolenia
  Dzień I - Zarządzanie zasobami ludzkimi jako główny element zarządzania strategią
  1. System pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
   • Od strategii przedsiębiorstwa do zarządzania zasobami ludzkimi.
   • Rola działu personalnego.
   • Proces zarządzania zasobami ludzkimi.
   • Co wpływa na zarządzanie zasobami ludzkimi - teorie motywacji?
   • Co wpływa na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi?
  2. Zrównoważona karta wyników działu personalnego
   • Elementy zrównoważonej karty wyników.
   • Konstruowanie zrównoważonej karty wyników działu personalnego.
  3. Jak dobrać najlepsze mierniki efektywności pracy działu personalnego.
  4. Zasady budowania mierników - zależności przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Dzień II - Narzędzia pomiaru efektywności pracy działu personalnego
  1. Mierniki efektywności pracy działu personalnego - budowanie mierników przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty):
   • Mierniki kosztów zatrudnienia.
   • Mierniki kosztów wynagrodzeń finansowych.
   • Mierniki kosztów wynagrodzeń niefinansowych.
   • Mierniki kosztów fluktuacji kadr.
   • Mierniki kosztów absencji.
   • Mierniki efektywności szkoleń.
   • Mierniki efektywności procesu rekrutacji.
   • Mierniki efektywności systemu ocen pracowniczych.
  2. Analiza mierników efektywności pracy działu personalnego w czasie - dynamiczna analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej (zasady działania tabeli przestawnej):
   • Analiza dużych baz danych przy użyciu tabeli przestawnej
   • Porównanie wskaźników w czasie oraz wskaźników branżowych.
   • Wnioski płynące z zachowania wskaźników.
   • Co może wpłynąć na zniekształcenie wniosków?
  3. Jak raportować przełożonym o efektach pracy działu personalnego -budowa przykładowych raportów (formatowanie raportów, nagłówki i stopki, wydruk, sumy pośrednie, listy danych do wyboru, hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym, filtrowanie i sortowanie danych):
   • Raporty bieżące.
   • Raporty skumulowane.
   • Raporty o wyjątkach.
   • Graficzne ujęcie danych w raportach.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |