Home > Podyplomowe > Kierowanie Projektami > Elbląg > Zarządzanie projektem unijnym - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Zarządzanie projektem unijnym

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie projektem unijnym - W ciągu tygodnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem studium jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy o stanie i tendencjach integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków, form i zasad wydatkowania środków Unii Europejskiej. Środki te, przeznaczone na realizację ważnych celów społeczno-ekonomicznych, są wyrazem określonych preferencji i szczegółowych unijnych polityk gospodarczych. Uczestnicy Studium otrzymają obszerną wiedzę o formach wsparcia różnych projektów realizowanych w Polsce z wykorzystaniem środków unijnych programów pomocowych, w pełni dostępnych począwszy od 2004 r., po przystąpieniu naszego kraju do UE.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami Studium są osoby zainteresowane problematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz aplikujące o wsparcie finansowe ze środków unijnych. W szczególności dotyczy to urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców poszukujących informacji o potencjalnych formach wsparcia planowanych projektów. Warunkiem uczestnictwa w Studium jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj i formę ukończonych studiów. Program studiów przewiduje m.in. realizację takich zagadnień jak:Fundusz Spójności i 4 Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa – zasady funkcjonowania i wykorzystania środków. Ewolucja celów polityki strukturalnej UE - układ regionalny i horyzontalny; Cztery inicjatywy Wspólnoty: Equal, Interreg, Urban, Leader +;
 • Szczegółowe informacje
  Uzupełnienia Programów Operacyjnych, Sektorowe Programy Operacyjne;

  -Schemat projektu przedsięwzięcia i zasady sporządzania biznes planów
  - Finansowe podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
  -Warunki i zasady realizacji projektów w ramach programów unijnych
  -Struktura instytucjonalna zarządzania projektami i obowiązujące procedury
  -Monitoring i ewaluacja projektów
  -Warsztaty w sporządzaniu wniosków stanowiących podstawę do ubiegania się o środki z funduszy unijnych
  -Fiszka projektów inwestycyjnych, fazy procesu aplikacyjnego.  

  Opracowana tematyka i jej realizacja są zgodne z nowoczesnymi tendencjami szkolenia osób ubiegających się o pozyskanie środków unijnych. Realizacja programu oparta jest na stosowaniu metod dających możliwość racjonalnego wykorzystania i uzupełnienia treści teoretycznej do wiedzy praktycznej. Uczestnicy studium pozyskają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem od momentu napisania wniosku do etapu rozliczenia go i raportowania. Treści przedstawiane w formie wykładu zostaną uzupełnione o możliwość praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w sporządzaniu wniosków, dzięki realizowanym w małych grupach zajęciom seminaryjnym i warsztatom.  

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |