Studia Podyplomowe - Ekonomika Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Ekonomika Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Głównym zadaniem studiów podyplomowych z Ekonomiki zarządzania zasobami ludzkimi jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, jego uczestników z zakresu szeroko rozumianej ekonomiki zarządzania zasobami ludzkimi. Wzrasta znaczenie sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej gospodarce i pojawia się zapotrzebowanie na menedżera personalnego, który potrafi umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi, pozyskiwać pracowników, tworzyć i wdrażać efektywne systemy motywacyjne i wynagradzania. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania są studia podyplomowe dające umiejętności wykonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, kreowania polityki kadrowej, analizą rynku pracy, z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Podyplomowe Studia z zakresu Ekonomiki zarządzania zasobami ludzkimi są adresowane do menedżerów i praktyków HRM, a także do przyszłych specjalistów działów kadr. Absolwenci studiów podyplomowych mogą znaleźć zatrudnienie w firmie wyszukującej specjalistów na potrzeby rynku pracy jako head hunter, w organizacjach samorządowych, w działach sfery administracji państwowej i samorządowej, w firmach handlowych jako przedstawiciel handlowy reprezentujący firmę w kontaktach z klientami, doradca personalny, w instytucjach, w działach personalnych, kadrowych jako specjalista ds. kadrowych i motywowania. w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi, w firmach analizujących rynek pracy, w przedsiębiorstwach zarządzania personelem i rozwoju strategicznego, w firmach zatrudniających ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów we wszystkich działach gospodarki, zarówno prywatnym, jak i publicznym; w bankach i innych instytucjach finansowych, w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych, w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi, w firmach jako specjalista ds. kadrowych lub wynagrodzeń, w firmach konsultingowych.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
  
  kierunek: Ekonomia
  specjalność: Ekonomika zarządzania zasobami ludzkimi – II semestry

  Studia mają uczyć umiejętności poruszania się w kręgu zagadnień dotyczących zatrudniania i rynku pracy oraz prowadzenia działalności zawodowej w działach kadr. Słuchacze dowiedzą się na czym polega  istota skutecznego  kierowania ludźmi, jak dobierać metody  rekrutowania pracowników  oraz utrwalania pożądanej postawy wobec pracy oraz jak kontrolować funkcję personalną.

  Założenia organizacyjne studiów
  Program kształcenia podyplomowego jest realizowany w dwóch semestrach i obejmuje łącznie 250 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w  miesiącu, w  soboty  i  niedziele  co  dwa  tygodnie.

Inne informacje związane z zarządzanie zasobami naturalnymi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |