Home > Studia I Stopnia > Marketing > Dzienne > Elbląg > Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - I-go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - I-go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - I-go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie absolwenta z umiejętnościami: * twórczego rozwijania wiedzy i jej aplikacji w praktyce gospodarczej; * wykorzystania nauk podstawowych, ogólnoekonomicznych i specjalistycznych do formułowania i rozwiązywania współczesnych i przyszłościowych problemów w zakresie zarządzania i marketingowego kształtowania rynku; * przedsiębiorczego i innowacyjnego myślenia oraz postępowania; * obserwowania i analizowania stosunków oraz procesów w otoczeniu rynkowym organizacji gospodarczych; * prawidłowego wnioskowania; * rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych; * wdrażania reguł, metod i przedsięwzięć marketingowych w działalności przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych typu non - profit.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
   - I-go stopnia Sylwetce absolwenta podporządkowany jest tok nauczania. Absolwent musi być wszechstronnie i specjalistycznie wykształcony, bowiem tylko wówczas będzie mógł sprostać wymaganiom stawianym współczesnym ekonomistom- menedżerom i specjalistom do spraw marketingu - zarówno w trudnym okresie transformacji polskiej gospodarki, jak i w przyszłej realizacji nowego, szerokiego programu w procesie dostosowania do norm i standardów gospodarki rynkowej Unii Europejskiej.  Zdobyta podczas studiów wiedza ogólna, kierunkowa i specjalistyczna z zakresu zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem winna stanowić dobre podstawy do sprawnego wywiązywania się z zadań operacyjnych i analitycznych na poziomie średniego szczebla zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach i instytucjach non - profit.

  Absolwent specjalności z tytułem licencjata w zawodzie - specjalisty do spraw marketingu będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania a w szczególności:
  * analizowania zasobów przedsiębiorstwa;
  * analizowania otoczenia przedsiębiorstwa;
  * planowania marketingowego strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa;
  * opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych w zakresie marketingu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
  * organizowania, analizowania i diagnozowania badań marketingowych;
  * opracowania strategii rozwojowych firmy;
  * przygotowywania planów marketingowych;
  * opracowywania i wdrażania systemów promocji firm;
  * współdziałania w zakresie marketingu na rynkach międzynarodowych.

  Absolwent wyżej wymienionej specjalności będzie również dobrze przygotowany do efektywnej działalności gospodarczej na własny rachunek. Znajdzie on zatrudnienie w przemyśle, handlu, usługach.

  Może on również starać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie w każdej państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej o profilu ekonomicznym.

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |