Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie - ogólne > Kraków > Zarządzanie Czasem - Szkolenie - Kraków - Małopolskie

Zarządzanie Czasem - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TQMsoft

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Czasem - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  * Wyposażenie osób prowadzących negocjacje w dodatkowe „narzędzia" zwiększające ich efektywność dla przedsiębiorstwa.
  * Wymierne korzyści ekonomiczne (skrócenie czasu negocjacji, lepsze parametry umów, itp.)
  * Przygotowanie samodzielnych, sprawnych i skutecznych negocjatorów w przedsiębiorstwie.
  * Przygotowanie samodzielnych, sprawnych i skutecznych sprzedawców B2B.
  * Przygotowanie wewnętrznych trenerów, mogących samodzielnie szkolić nowych sprzedawców B2B z zakresu negocjacji
 • Szczegółowe informacje
  Optymalne gospodarowanie czasem i organizacja pracy menedżera.


  Wykład:

  Społeczno-organizacyjne uwarunkowania zarządzania czasem.

  Czas jako najcenniejszy zasób i czynnik przewagi konkurencyjnej w gospodarce XXI w.

  Przyczyny „marnowania" czasu: przyczyny strukturalne i przyczyny społeczne. 

  Psychologiczne aspekty zarządzania czasem: uwarunkowania osobnicze, indywidualna krzywa wydajności, optymalny czas wewnętrzny i zewnętrzny.

  Zarządzanie czasem w warunkach stresu.

  Efektywne zarządzanie czasem jako narzędzie do osiągania celów.

  Ustalanie celów. Zorientowanie pracy na cele

  Identyfikacja priorytetów.

  Wyznaczanie celów długofalowych.

  Strategia osiągania celów.

  Hierarchizacja zadań do wykonania.

  Realizacja wyznaczonych celów poprzez cele cząstkowe.

  Planowanie.

  Rodzaje planów (strategiczne, taktyczne, operacyjne, plany ciągłe, długo-, średnio- i krótkookresowe.)

  Wybrane metody i narzędzia planowania: harmonogramGantta, metody sieciowe, analiza ścieżki krytycznej.

  Bariery skutecznego planowania i jak je przezwyciężać.

  Warunki skuteczności planowania.

  Wprowadzanie planów w życie.

  Kontrola ( punkty kontrolne planu, zaplanowanie  metod kontroli)

  Delegowanie zadań.

  Sprecyzowanie, na czym polega delegowanie zadań.

  Korzyści z delegowania zadań.

  Co delegować (jakie zadania) - pięć stref delegowania.

  Komu delegować - tabela kompetencji.

  Jak delegować zadania: sztywne i miękkie zasady delegowania.

  Monitoring i kontrola.

  Organizowanie i prowadzenie efektywnych zebrań.

  Przygotowanie zebrania.

  Dokumentacja.

  Podział ról.

  Obowiązki prowadzącego.

  Sposoby prowadzenia zebrania.

  Egzekwowanie ustaleń.

  Kontrola wykonania zadań.

  Ćwiczenia:
  Zadania i ćwiczenia praktyczne (wykonywane w 2-4 osobowych zespołach) pozwalające zastosować poznane metody planowania i organizacji czasu oraz,  delegowania zadań oraz organizowania zebrań.

  Metodyka: 
  Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |