Zarządzanie Kontaktami z Klientem - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zarządzanie Kontaktami z Klientem - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Umiejętne zarządzanie kontaktami z odbiorcą jest czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstw w warunkach nasycenia rynku i zaostrzonej walki konkurencyjnej. Z tego też powodu niezbędne jest stałe pozyskiwanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie zachowań klientów, a przede wszystkim tego, w jaki sposób podejmują oni swoje decyzje zakupowe. Orientacja marketingowa ewoluuje bowiem w kierunku nowoczesnej koncepcji spojrzenia na klienta. Strategia pozyskiwania nowych nabywców jest coraz częściej zastępowana strategią utrzymania dotychczasowych odbiorców oraz budowania z nimi trwałych związków. Zmiana podejścia zakłada położenie nacisku raczej na „kulturę klienta”, nie zaś na „kulturę produktu”. Należy zatem poznać i zrozumieć mechanizmy warunkujące zachowania nabywców oraz sposoby budowania relacji firma–klient.

  Cel kursu:
  Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:
  • rozumieć znaczenie zadowolenia klienta dla przedsiębiorstwa,
  • identyfikować uwarunkowania zachowań nabywców na rynku B2C i B2B,
  • rozróżniać i charakteryzować cechy różnych grup nabywców,
  • wskazywać i określać rolę elementów kształtujących zadowolenie oraz lojalność odbiorcy,
  • znać działania związane z kontaktami z klientami podejmowane w firmie w poszczególnych fazach jej aktywności,
  • identyfikować źródła informacji wykorzystywanych w budowaniu związków z klientami,
  • znać metody i narzędzia pomiaru satysfakcji nabywcy,
  • określać działania, które firma może podejmować w celu inicjowania kontaktów z klientem,
  • znać narzędzia zarządzania relacjami z klientem (CRM).
  Zawartość kursu:
  1. Klient jako punkt wyjścia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa
  2. Budowanie relacji przedsiębiorstwo–klient elektroniczny
  3. Narzędzia i systemy w zarządzaniu relacjami z klientem
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |