Współczesne Systemy Polityczne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Współczesne Systemy Polityczne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  System polityczny jest w nauce o polityce jedną z najważniejszych kategorii teoretycznych, oznaczających podstawową strukturę, w ramach, której toczy się życie polityczne. W swoich założeniach ma charakteryzować zjawiska polityczne występujące w życiu społecznym. Termin system polityczny zaczął upowszechniać się dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Wynika to z faktu, że starsze opracowania na opisanie tego, co dzisiaj nazywamy systemem politycznym, stosowały inne określenia, takie jak rząd, naród czy państwo - używane do opisywania tylko aspektów ustroju politycznego. Termin ten odnosi się natomiast do całego zakresu działań politycznych społeczeństwa.

  W literaturze politologicznej nie ma zgodności w definiowaniu systemu politycznego. Spotyka się różne jego ujęcia w odniesieniu do kategorii państwa i społeczeństwa. Faktem jest, że określenia tego używa się w różnych znaczeniach, a autorzy często kładą nacisk na inne elementy, którym nadają pierwszoplanowe znaczenie. W teorii brak, bowiem powszechnie przyjętej definicji, określającej sferę, w której toczy się życie polityczne. Współcześnie istnieje kilkadziesiąt sposobów używania i definiowania terminu system polityczny, co niewątpliwie przekonuje nas, że mamy do czynienia z pojęciem złożonym.

  Cel kursu:
  • Poznanie definicji systemu politycznego.
  • Typologia systemów politycznych.
  • Zapoznanie się z charakterystyką wybranych systemów politycznych państw demokratycznych i niedemokratycznych.
  • Życie polityczne w III RP (1989 - 2001).
  Zawartość kursu:
  1. Współczesne systemy polityczne.
  2. Typologia systemów politycznych.
  3. Charakterystyka wybranych systemów politycznych państw demokratycznych.
  4. Niedemokratyczne państwa Bliskiego Wschodu.
  5. Systemy polityczne w procesie transformacji - Europa Wschodnia.
  6. Życie polityczne w III RP (1989 - 2001).

    Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |