Umowy Cywilnoprawne w Zatrudnieniu - Szkolnenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Umowy Cywilnoprawne w Zatrudnieniu - Szkolnenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie ma na celu  przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem  na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz problematyka obowiązków dotyczących bhp. Omówiona zostanie szczegółowo treść umowy zlecenia i umowy o dzieło.

  Program
  1. Charakterystyka umowy zlecenia
      - zawarcie umowy
      - treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i „niebezpieczne”
        z punktu widzenia realizacji zobowiązania
      - powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
      - odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
      - ustanie umowy
      - umowa zlecenia a umowa o pracę – kiedy zlecenie może być uznane
        za umowę o pracę
  2. Charakterystyka umowy o dzieło
      - zawarcie umowy
      - różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło,
      - pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego – kiedy przedmiotem
        umowy jest utwór,
      - prawa i obowiązki stron,
      - ukształtowanie wynagrodzenia,
      - odstąpienie od umowy,
      - zakończenie umowy
  3. Wyjazdy w celu wykonania umowy
      - zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron,
      - opodatkowanie świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
      - składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z tytułu wyjazdu

  4. Bhp przy umowach cywilnoprawnych – zakres obowiązków zlecającego

  5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach zlecenia
      i o dzieło
      - ubezpieczenia społeczne
      - dobrowolne ubezpieczenie
      - obowiązkowe ubezpieczenie
      - zbieg tytułów do ubezpieczeń
     - umowa zawarta z własnym pracodawcą

Inne informacje związane z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |