Prawo Pracy dla Zaawansowanych w Oparciu o aktualne Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem INFOR Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Pracy dla Zaawansowanych w Oparciu o aktualne Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Pogłębienie i uaktualnienie posiadanej wiedzy z zakresu prawa pracy
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy w oparciu o wykładnię wypracowaną przez orzecznictwo Sądu Najwyższego.
  Profil uczestnika
  • Pracownicy działów kadr
  Metodologia Wykłady, ćwiczenia, odpowiedzi na pytania uczestników

  Program:
  1. Zasady nawiązywania stosunków pracy
   • Zakres danych osobowych i dokumentów których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   • Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje: 
   • umowa o pracę na okres próbny,
   • umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
   • na czas określony, na zastępstwo,
   • umowa o pracę nas czas nie określony. 
   • Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
   • Treść umowy o pracę.
   • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika?
   • Zakres obowiązków – ustny czy pisemny.
  2. Urlopy wypoczynkowe
   • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego, prawo do pierwszego urlopu  w życiu a prawo do kolejnego urlopu.
   • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
   • Sposób udzielanie urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
   • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
   • Urlop w okresie wypowiedzenia.
   • Urlop proporcjonalny, obniżane wymiaru urlopu.
   • Przerwanie urlopu.
   • Odwołanie z urlopu.
  3. Rozwiązanie stosunku pracy
   • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
   • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron -  jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę i sformułować porozumienie, by był to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę.
   • Wypowiedzenie umowy:
   • jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie – studium zachowań pracownika;o co zadbać w okresie wypowiedzenia,
   • wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony,
   • jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia.
   • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
   • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
   • termin na podjęcie decyzji.
   • doręczenie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
   • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.
   • Obowiązek wydania świadectwa pracy.
  4. Czas pracy – definicje, wymiar, nowe zasady od 2011 roku.
   • Definicja czasu pracy z praktycznym omówieniem zagadnienia czasu pracy i podróży służbowych pracownika oraz szkoleń pracowniczych.
   • Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających, doby i tygodnia oraz praktyczne konsekwencje wynikające z ich zdefiniowania w Kodeksie pracy.
   • Podstawowy system czasu pracy – wskazanie zmian oraz niezbędnych zapisów w regulaminie pracy, dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy.
   • Obliczanie wymiaru czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
   • Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku.
   • System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy.
   • Weekendowo-świąteczny czas pracy.
   • Ochrona pracowników.
   • Zasady ustalania systemów czasu pracy u pracodawcy, indywidualny rozkład czasu pracy.

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |