Ustalanie Podstawy Świadczeń z Tytułu Choroby i Macierzyństwa dla Pracowników - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ustalanie Podstawy Świadczeń z Tytułu Choroby i Macierzyństwa dla Pracowników - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Celem szkolenia jest wyczerpujące przedstawienie poszczególnych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – zasad ich przyznawania, wypłaty, sytuacji, w których nie przysługują itp. W drugiej części szkolenia zostanie omówiona kwestia ustalania wymiaru tych świadczeń, z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia, systemu wynagradzania w zakładzie pracy, wliczania do podstawy wymiaru świadczeń umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym pracownikiem. Wszystkie zagadnienia zobrazowane zostaną licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz wyjaśnieniami ZUS.

  Szkolenie pozwoli uzyskać i usystematyzować wiedzę dotyczącą świadczeń chorobowych i macierzyńskich.

  1. Wynagrodzenie chorobowe
     •    okres wyczekiwania
     •    okres wypłaty
     •    niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego
     •    wysokość wynagrodzenia chorobowego w poszczególnych przypadkach,
     •    przykłady

  2. Zasiłek chorobowy
     •    okres wyczekiwania
     •    prawo do zasiłku po okresie ubezpieczenia chorobowego
     •    okres wypłaty
     •    okresy, w jakich zasiłek nie przysługuje
     •    wysokość zasiłku. Uwaga zmiany! Nowe zasady ustalania wysokości zasiłku
           za czas pobytu w szpitalu
     •    przykłady

  3. Świadczenie rehabilitacyjne
     •    prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
     •    wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  4. Zasiłek wyrównawczy
     •    prawo do zasiłku wyrównawczego
     •    okres wypłaty zasiłku
     •    wysokość zasiłku

  5. Zasiłek macierzyński
     •    prawo do zasiłku macierzyńskiego
     •    zasiłek macierzyński w przypadku urodzenia dziecka, adopcji dziecka,
           zasiłek dla ojca dziecka wykorzystującego urlop ojcowski,
     •    okres przez jaki przysługuje
     •    rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
     •    zasiłek za czas pobytu w szpitalu – pobyt w szpitalu dziecka, pobyt
           w szpitalu matki dziecka
     •    wysokość zasiłku
     •    przykłady

  6. Zasiłek opiekuńczy
     •    prawo do zasiłku opiekuńczego
     •    okres wypłaty zasiłku
     •    zasiłek opiekuńczy w przypadku hospitalizacji matki dziecka bezpośrednio
           po porodzie
     •    kiedy zasiłek nie przysługuje
     •    wysokość zasiłku
     •    przykłady

  7. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby
     •    okres, z jakiego ustala się podstawę wymiaru, przykłady
     •    choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia, przykłady
     •    choroba w drugim miesiącu zatrudnienia, przykłady
     •    zasiłek po okresie dłuższej nieobecności, przykłady
     •    uzupełnianie wynagrodzenia za miesiące nie w pełni
           przepracowane, przykłady,
     •    składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przykłady
     •    uwzględnianie w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia za okresy
           dłuższe niż miesięczne, przykłady
     •    składniki wynagrodzenia wypłacone zaliczkowo, przykłady
     •    składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu, przykłady
     •    umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem, przykłady
     •    zmiana wymiaru czasu pracy, przykłady
     •    ustalenie podstawy wymiaru w razie przerw w okresach
           pobierania zasiłków, przykłady

Inne informacje związane z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |