Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej - Warszawa - Mazowieckie

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji i rozliczania przychodów, kosztów i wyników działalności budowlanej (regulacje krajowe i międzynarodowe), jak również przedstawienie najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych wynikających z nowelizacji KSR 3.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych oraz działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach branży budowlanej, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1. Specyfika działalności wykonywanej w formie kontraktów długoterminowych i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników.
  2. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości.
  3. Potrzeby informacyjne zarządzania kontraktami długoterminowymi a system informacyjny rachunkowości:
  a) wewnętrzni odbiorcy informacji,
  b) zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
  c) sprawozdawczość finansowa.
  4. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej i działalności deweloperskiej:
  a) regulacje MSR/MSSF:
  • MSR 11 Umowy o usługę budowlaną,
  • MSR 18 Przychody,
  • IFRIC 15 Umowy o budowę nieruchomości.
  b) regulacje krajowe:
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” z uwzględnieniem planowanej na rok 2009 aktualizacji standardu.
  5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – podstawa zasad rachunkowości kontraktów długoterminowych:
  a) cel i zakres Standardu,
  b) podstawowe definicje,
  c) porównanie KSR 3 z MSR 11.
  6. Globalny budżet przychodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy a kosztorys budowlany.
  7. Prawne aspekty zawierania umów budowlanych lub deweloperskich a regulacje KSR 3 w zakresie łączenia i dzielenia umów długoterminowych – wpływ szczegółowej identyfikacji na wynik umowy.
  8. Informacje z placu budowy o zaawansowaniu prac a ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.
  9. Przychody z kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.
  10. Premie, sumy zatrzymane, zaliczki, roszczenia i kary umowne – ujęcie i wycena.
  11. Koszty kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.
  12. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie.
  13. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych.
  14. Wewnętrzne ceny transferowe i ich wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych – case study.
  15. Odroczony podatek dochodowy w kontraktach długoterminowych.
  16. Prezentacja i ujawnianie informacji – zmiany we wzorze sprawozdania finansowego.
  17. Rozwiązania techniczno – organizacyjne stosowania KSR 3.
  18. Ewidencja księgowa kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych – propozycje zmian w Zakładowym Planie Kont uwzględniających nowe regulacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3.
  19. Wpływ na wynik finansowy szczególnych regulacji rachunkowości w obszarze wyceny kontraktów długoterminowych – kompleksowy przykład objaśniający.
  20. Metoda Earned Value Management – specjalne narzędzie rachunkowości zarządczej do zarządzania kontraktami długoterminowymi.
  21. Praktyczny przykład projektu i wdrożenia systemu rachunkowości zarządczej zorientowanego na zarządzanie kontraktami długoterminowymi – case study.
  22. Pytania i odpowiedzi.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |