Udzielanie Zamówień Publicznych Współfinansowanych ze Środków UE - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Udzielanie Zamówień Publicznych Współfinansowanych ze Środków UE - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie skierowane jest do:
  • beneficjentów środków funduszy Unii Europejskiej,
  • osób biorących udział w procesie realizacji zamówień oraz realizacji projektów dofinansowanych z UE
  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności praktycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych przy zastosowaniu przepisów prawa polskiego, wspólnotowego oraz wytycznych programów operacyjnych.

  Szkolenie będzie uwzględniało najnowsze zmiany przepisów m.in.:
  • nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zmiany stawek podatku VAT od 2011 r. – zmiany umowy o zamówienie publiczne.
  Metody szkoleniowe:
  • wykład w oparciu o prezentację,
  • case study – analiza przypadków,
  • warsztaty – rozwiązywanie kilku praktycznych przykładów,
  • odpowiedzi na pytania uczestników – dyskusja.
  Program:
  Dzień I:
  1. Źródła prawa UE oraz akty prawne mające wpływ na praktykę zamówień publicznych.

  2. Cele i zasady udzielania zamówień publicznych.

  3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy Pzp.

  4. Obowiązek planowania zamówień publicznych oraz ich agregowanie:
   • zamówienia poniżej 14.000 euro,
   • podział zamówienia na części.

  5. Udzielanie zamówień publicznych do 14.000 euro a wydatkowanie środków z UE:
   • zasada celowości, oszczędności i efektywności dokonywania wydatków,
   • zasady tworzenia regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień do 14.000 euro,
   • zasada konkurencyjności.

  6. Nowe definicje w ustawie Pzp.

  7. Usługi priorytetowe i niepriorytetowe – nowe definicje i ograniczenia w stosowaniu trybów zamkniętych ustawy.

  8. Opis przedmiotu zamówienia.

  9. Warunki udziału w postępowaniu.

  10. Modyfikacja dotycząca zasad wyjaśniania SIWZ.

  11. Regulacje w zakresie wadium – zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesienie wadium.


  Dzień II:
  1. Podwykonawcy – nowe zasady dotyczące ich udziału w realizacji zamówienia.

  2. Terminy na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  3. Zakaz zmian istotnych w zawartych umowach o zamówienie publiczne.

  4. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT a umowa zawarta w 2010 r.

  5. Możliwość wprowadzenia zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy.

  6. Unieważnienie umowy.

  7. Dokumentowanie postępowania.

  8. Zmiany w środkach ochrony prawnej:
   • likwidacja protestu,
   • odpowiedź na odwołanie,
   • sprzeciw,
   • kompetencje KIO.

  9. Zamówienia dodatkowe oraz zamówienia uzupełniające w świetle zarzutów organów kontrolnych.

  10. Wyniki kontroli PZP (główne naruszenia i nieprawidłowości oraz prawidłowe rozwiązania i propozycje).

  11. Kontrola postępowań finansowanych ze środków UE.

  12. Odpowiedzialność za naruszenie prawa UE.

  13. System korekt finansowych.

  14. Panel dyskusyjny.

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |