Home > Podyplomowe > Angielski Finansowy > Gdańsk > Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie - Język Angielski - Gdańsk - Pomorskie

Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie - Język Angielski

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie - Język Angielski - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych posługujących się biegle językiem angielskim do wykonywania zawodu tłumacza. Studia pozwalają opanować terminologię specjalistyczną oraz zasady wykonywania tłumaczeń z dziedziny ekonomii i prawa.
 • Szczegółowe informacje
  Warunki uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego udokumentowana dyplomem ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatem C2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu, który zadecyduje o przyjęciu na studia.

  Korzyści
  Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli akademickich, ekonomistów i prawników oraz przez tłumaczy przysięgłych, pozwalają słuchaczom zdobyć cenną wiedzę z zakresu ekonomii i prawa oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy tłumacza. Ukończenie studiów zapewnia absolwentom prawo do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r.Nr 273, poz. 2702 ze zm.).

  Praktyczny charakter studiów
  Program studiów jest realizowany przy udziale ekspertów Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych
  i Specjalistycznych TEPIS. Założenia programowe studiów przewidują przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy niezbędnej do samodzielnego wykonywania zawodu tłumacza. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi słuchaczom opanowanie zarówno specjalistycznej terminologii jak i technik tłumaczenia ekonomiczo-prawnego w biznesie.

  Kadra
  Do grona wykładowców należą nauczyciele akademiccy, tłumacze przysięgli, ekonomiści i prawnicy, m. in.: prof. dr hab. Jerzy Zajadło, dr Krzysztof Janczukowicz, dr Danuta Kierzkowska prezes TEPIS , dr Magdalena Konopacka, Małgorzata Derezińska, oraz tłumacze przysięgli: Anna Kurcinowska, Wioletta Lemieszko, Marcin Mach,Edward Maliszewski, Ewa Nanowska

  Program
  Wykłady
  1. Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (6 godz.)
  2. Metodologia tłumaczenia pragmatycznego (8 godz.)
  3. Język polski dla tłumaczy (10 godz.)
  4. Zarys systemów prawa polskiego, common law i prawa Unii Europejskiej (32 godz.)
  Ćwiczenia translacyjne
  1. Tłumaczenie pisemne anglojęzycznych tekstów prawodawczych na język polski (8 godz.)
  2. Tłumaczenie pisemne polskich tekstów prawodawczych na język angielski (8 godz.)
  3. Tłumaczenie pisemne anglojęzycznych umów spółek i innych umów na język polski (10 godz.)
  4. Tłumaczenie pisemne polskich umów spółek, handlowych i innych na język angielski (10 godz.)
  5. Tłumaczenie angielskich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i zatrudnianiem na język polski (10 godz.)
  6. Tłumaczenie polskich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i zatrudnianiem na język angielski (12 godz.)
  7. Tłumaczenie anglojęzycznych świadectw, dyplomów i aktów metrykalnych na język polski (6 godz.)
  8. Tłumaczenie polskich świadectw, dyplomów i aktów metrykalnych na język angielski (10 godz.)
  9. Tłumaczenie pisemne anglojęzycznych pism procesowych, sądowych i urzędowych na język polski (6 godz.)
  10. Tłumaczenie pisemne polskich pism procesowych, sądowych i urzędowych na język angielski (12 godz.)
  11. Tłumaczenie a vista polskich pism procesowych na angielski oraz tłumaczenie konsekutywne przebiegu rozprawy ws. karnej w obu kierunkach (20 godz.)
  12. Tłumaczenie a vista polskich aktów notarialnych na język angielski (24 godz.)
  13. Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Szczegółowy program studiów

  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa

  miesiące nauki 9   liczba godzin 200   liczba zjazdów 10

  Partner WSB
  Patronat nad studiami objęło Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. TEPIS, które swoją działalność opiera przede wszystkim na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy z zakresu sztuki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. PT TEPIS podejmuje także działania na rzecz rozwijania kontaktów między tłumaczami sądowymi innych krajów oraz współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Inne informacje związane z Angielski Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |