Home > Podyplomowe > Angielski > Zaoczne > Gdynia > Studia Podyplomowe - Język angielski w komunikacji biznesowej - Gdynia - Pomorskie

Studia Podyplomowe - Język angielski w komunikacji biznesowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMSGiP-Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Język angielski w komunikacji biznesowej - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Zamierzeniem inicjatorów studium jest zapewnienie słuchaczom umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w profesjonalnej komunikacji biznesowej. Absolwenci studium będą prezentować funkcjonalny poziom znajomości biznesowego języka angielskiego, oparty o starannie wyselekcjonowane specjalistyczne słownictwo zawodowe. Jednocześnie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia prezentacji i rozmów biznesowych w tym języku, co zwiększy ich skuteczność w biznesie międzynarodowym. Wiedza i umiejętności słuchaczy zostaną udokumentowane państwowym dyplomem ukończenia akademickich studiów podyplomowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci muszą się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie) oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Limit przyjęć (górny / dolny) wynosi 25 / 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukończenia akademickich studiów podyplomowych w zkresie przedmiotu studiów - JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja
  Całkowity czas trwania zajęć obejmuje 150 godzin lekcyjnych w dwóch  semestrach akademickich. Zajęcia studium odbywać się będą w trybie zaocznym, w formie comiesięcznych zjazdów piątkowo-sobotnich. Jeden zjazd obejmuje ca 16 godzin lekcyjnych zajęć (piątek 8 godzin lekcyjnych,  sobota  8 godzin lekcyjnych). Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie WSMSGiP. Organizatorem studium  jest  Wydział Studiów Międzynarodowych WSMSGiP. Koordynatorem merytorycznym studium jest prof.  Maciej Widawski,  a  sekretarzem  studium  mgr  Katarzyna  Magda.

  Prowadzący
  Kurs prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani wykładowcy – angliści i tłumacze – od lat współpracujący ze środowiskiem biznesu. Nadzór i koordynację merytoryczną sprawuje prof. Maciej Widawski (czołowy polski anglista zajmujący się specjalistycznymi odmianami angielszczyzny, kierownik Zakładu Socjolingwistyki Instytutu Anglistyki UG i wieloletni wykładowca ABB Management Development Center, autor kilkunastu słowników i baz językowych pozwalających monitorować słownictwo najnowsze). W gronie wykładowców są też: dr Michał Garcarz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego (ekspert w dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych i komunikacji, były wykładowca technicznego języka angielskiego w ramach programów partnerskich NATO) oraz trzech wieloletnich praktyków w dziedzinie nauczania  specjalistycznych odmian języka angielskiego: mgr Andrzej Kołłątaj z English Unlimited  College, mgr Michał Golubiewski z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego i  Akademii Marynarki  Wojennej oraz  mgr  Tomasz  Szymański  z  WSMSGiP.

  Treści
  Treści zajęć studium rozkładają się na dwa segmenty: umiejętności językowo-komunikacyjne oraz specjalistyczną wiedzę językową z dziedziny terminologii biznesowej. Pierwszy segment obejmuje m.in. prezentacje (Business Presentations), negocjacje (Business Negotiations), rozmowy biznesowe (Business Conversation), oraz komunikację pisaną (Business Writing). Drugi segment obejmuje specjalistyczne słownictwo używane w biznesie, użytecznie zgrupowane w działach tematycznych, takich jak m.in. gospodarka (Economy), zarządzanie (Management), rachunkowość (Accounting), produkt (Product), konsument (Consumer), czy biuro (Office).

  Metody
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o dwie metody: komunikatywną oraz dwujęzyczną / tłumaczeniową. Pierwsza sprawdza się najlepiej w praktyce prezentacji i rozmów biznesowych, druga zaś w nauczaniu i zastosowaniu specjalistycznego słownictwa biznesowego. Warto  tu podkreślić, że naczelną zasadą, odróżniającą nasze studium od podobnych, jest koncentracja  na dwujęzyczności, a więc wykorzystaniu odpowiedników polskich w nauczaniu słownictwa angielskiego, co oszczędza czas: nie marnuje się czasu na podawanie definicji po angielsku, słuchacze otrzymują natomiast gotowe odpowiedniki i tłumaczenia wyrażeń angielskich,  mogą więc natychmiast przystąpić do ćwiczeń, a w konsekwencji swobodnie operują terminami  z  obu języków.

  Materiały
  Wszystkie materiały kursowe są sprofilowane na praktyczną komunikację w biznesie.  Warto wszak  zauważyć, że znajomość angielszczyzny biznesowej to – prócz wspomnianych  zdolności komunikacyjnych – przede wszystkim specjalistyczne słownictwo. Wymaga ono oparcia na specjalnie przygotowanym i ujednoliconym wzorcu leksykalnym, który stanowić będzie podstawę nauki i gwarancję, że opanowawszy słownictwo słuchacze będą naprawdę skuteczniejsi w komunikacji biznesowej po angielsku.

  Czas  Trwania
  Dwa  semestry (zimowy  i  letni), ok. 150  godzin  dydaktycznych.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |