Idź do home > Szkoły - Polska > WSMSGiP-Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

InformacjeWyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych powstała w 1996 roku.WSMSGiP jest niepubliczną uczelnią wyższą działającą w oparciu o ustawę  z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z postanowieniami statutu szkoły najwyższymi organami uczelni są Rektor i Senat.


Rektor kieruje całokształtem spraw uczelnianych i jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów.

Senat określa główne kierunki rozwoju szkoły.

Interesy studentów reprezentuje Samorząd Studentów WSMSGiP.
Podstawową jednostką dydaktyczną uczelni jest wydział, kierowany przez Dziekana. Wydział prowadzi jeden lub kilka kierunków studiów. W ramach wydziałów funkcjonują instytuty, katedry i zakłady jako ośrodki badawcze, a takźe jako zaplecze dydaktyki akademickiej w konkretnych dziedzinach i gałęziach wiedzy.

W ramach Uczelni funkcjonują:

    *
      Wydział Studiów Międzynarodowych
    *
      Wydział Prawa
    *
      Wydział Informatyki
    *
      Wydział Architektury i Sztuki

W strukturze organizacyjnej szkoły funkcjonują także jednostki ogólnouczelniane. Powoływane są przez Rektora w celu usprawnienia procesu dydaktycznego lub w zwiąsku z realizacją interdyscyplinarnych programów badawczych.
Uczelniane jednostki dydaktyczne i naukowo-badawcze

    *
      Biblioteka Akademicka
    *
      Studium Języków Obcych
    *
      Centrum Informatyczne
    *
      Biuro Studiów Podyplomowych i Doktoranckich
    *
      Centrum Studiów Dyplomatycznych
    *
      Studium Dziennikarstwa

Działalnością administracyjną uczelni kieruje Dyrektor Administracyjno-Finansowy, któremu podlegają wszyscy pracownicy szkoły nie będący nauczycielami akademickimi.
W szkole funkcjonuje Biuro Karier i Praktyk Zawodowych, pozostające w bezpośrednim kontakcie zarówno ze studentami, jak i absolwentami uczelni.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |