Home > Podyplomowe > Konserwacja Przemysłowa > Zaoczne > Gdynia > Studia Podyplomowe - Wymiana Gospodarcza i Handel z Chinami - Gdynia - Pomorskie

Studia Podyplomowe - Wymiana Gospodarcza i Handel z Chinami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMSGiP-Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wymiana Gospodarcza i Handel z Chinami - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Słuchacze studium zorientowani na praktyczne aspekty prowadzenia działalności handlowej w Państwie Środka uzyskają rzetelną i kompleksową wiedzę bez zbędnych zagadnień teoretycznych. Pozwoli ona na swobodne działanie we współpracy z chińskimi partnerami. Nacisk na kulturowe tło i różnice z naszym kręgiem kulturowym pomagają w lepszym zrozumieniu partnerów i podejmowaniu trafniejszych decyzji, analiz i ocen. Znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach ułatwi absolwentom nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów, prowadzenie negocjacji, także z chińską administracją publiczną. Jako dowód nabytej wiedzy i umiejętności absolwenci studium uzyskują państwowy dyplom ukończenia akademickich studiów podyplomowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci muszą się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie). Limit przyjęć (górny / dolny) wynosi 30 / 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukończenia akademickich studiów podyplomowych w zakresie przedmiotu studiów – WYMIANA GOSPODARCZA I HANDEL Z CHINAMI
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja
  Całkowity czas trwania zajęć obejmuje 70 godzin lekcyjnych podczas jednego semestru akademickiego. Zajęcia studium odbywać się będą w formie wykładów i seminariów w trybie zaocznym, w formie comiesięcznych zjazdów piątkowo-sobotnich. Jeden zjazd obejmuje   16 godzin lekcyjnych zajęć (piątek 6 godzin lekcyjnych, sobota 10 godzin lekcyjnych).  Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie WSMSGiP. Warunkiem ukończenia studium jest uczestnictwo  w zajęciach oraz prezentacja  pracy  dyplomowej. Organizatorem studium jest  Wydział  Studiów Międzynarodowych WSMSGiP w Gdyni. Koordynatorem merytorycznym  studium  jest  dr  Tomasz Skowroński  w  latach 1999-2004  Kierownik  Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie, Konsul Generalny.  Sekretarzem  studium jest  mgr  Katarzyna  Magda   z   Biura  Studiów  Podyplomowych  i  Doktoranckich  WSMSGiP.

  Ramowy   program   studiów  (problematyka)
  Jak  zorganizować  wyjazd  biznesowy  do  Chin
  Zwyczaje  i  etykieta  w  prowadzeniu  biznesu  w  Chinach
  Jak zorganizować wstępne badanie rynku w Chinach – analiza cenowa, przepisy podatkowe  i celne,  zezwolenia  i certyfikaty
  Jak  wybrać  i  sprawdzić  dostawcę  w  Chinach
  Zakładanie firmy w Chinach i w Hong Kongu, wybór formy prawnej - zalety i wady
  Czego oczekiwać (lub nie oczekiwać) od polskich przedstawicielstw handlowych
  Zagrożenia związane z pobytem w Chinach, co to jest opieka konsularna i jak z niej korzystać
  Organizacja  kontroli  jakości  i ubezpieczenie transportu – jak sprowadzić dobry towar
  Hong Kong jako organizator i pośrednik w obrocie handlowym z Chinami  – możliwe korzyści dla polskich firm z kontaktów z partnerami hongkongijskimi
  Charakterystyka  branżowych  imprez  targowych  w  Chinach
  Geografia  zakupów  towarów  i  usług  w  Chinach
  Najczęściej  popełniane  błędy  przy  zawieraniu   umów  handlowych  z  partnerami  chińskimi
  Jak  docierać  bezpośrednio  do  producentów i usługodawców  chińskich
  Jak  pomijać „zbędnych”  pośredników  w relacjach gospodarczych  z  Chinami

  Czas   trwania
  Jeden  semestr,  70   godzin  dydaktycznych.


Inne informacje związane z Konserwacja Przemysłowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |