Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Dzienne > Warszawa > Team Building i Organizacja Czasu Pracy - Warszawa - Mazowieckie

Team Building i Organizacja Czasu Pracy - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem bit Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Team Building i Organizacja Czasu Pracy - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształtowanie umiejętności praktycznych z zakresu budowania skutecznego zespołu pracowniczego, tworzenia warunków dla współpracy i występowania efektu synergicznego, efektywnego podziału zadań pomiędzy członków zespołu, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz organizacji czasu pracy własnej kierownika i członków zespołu.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do problemu pracy zespołowej. Grupa a zespół, istota pracy zespołowej, cykl życia zespołu, rodzaje zespołów, liczba członków w zespole a efektywność komunikacji i współpracy, zalety i wady pracy grupowej, efekt synergiczny i jego uwarunkowania. Gra kierownicza z obszaru pracy zespołowej. 2. Role w zespole pracowniczym. Skład zespołu a jego skuteczność, określanie preferowanych ról w zespole, dobór członków do zespołu pracowniczego, cechy lidera zespołu. Test preferowanych ról w zespole.
  3. Komunikacja i konflikty w zespole. Formy i narzędzia komunikacji w zespole, uwarunkowania skutecznego przepływu informacji, istota i źródła konfliktów w zespołach pracowniczych, etapy rozwoju konfliktu, metody i narzędzia rozwiązywania konfliktów. Ćwiczenia z komunikacji werbalnej w zespole.
  4. Podział pracy w zespole. Istota, wady i zalety specjalizacji, warunki skutecznego podziału pracy, narzędzia regulacji kompetencji w zespole pracowniczym. Gra kierownicza ukazująca zalety właściwego podziału pracy.
  5. Organizacja czasu pracy. Czas jako zasób organizacji, paradoks czasu, metody i narzędzia gospodarowania czasem własnym i zespołu, czas jako czynnik powstawania stresu w organizacji, metody radzenia sobie ze stresem w zespole. Ćwiczenie związane z organizacją pracy własnej menedżera.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |