Home > Kursy i Szkolenia > Stosunki Pracy > Zaoczne > Gdynia > System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) - Szkolenie - Gdynia - Pomorskie

System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Doradczo - Szkoleniowe

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) - Szkolenie - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
  Moduł 1 - Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu
  1. Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem.
  2. Korzyści ze stosowania systemu.
  3. Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu.
  Moduł 2 - Poznanie cyklu oceny pracowniczej
  1. Procesy oceny pracowniczej:
  • Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny, ustalanie procedur, przeszkolenie oceniających i ocenianych; przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom.
  • Metody systematycznego zbierania danych nt. ocenianego pracownika.
  • Ocena.
  • Komunikowanie - rozmowa oceniająca: omówienie wyników oceny z pracownikiem, wyciągnięcie praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
  Moduł 3 - Poznanie różnych metod oceny oraz uwrażliwienie na problemy natury psychologicznej przy ocenianiu ludzi
  1. Metody oceny:
  • ocena absolutna,
  • ocena relatywna.
   2. Potencjalne problemy z przeprowadzaniem oceny:
  • różne rozumienie standardów oceny,
  • halo efekt,
  • efekt centralny,
  • efekt kontrastu,
  • efekt świeżości,
  • efekt pierwszeństwa,
  • zbytnia łagodność / surowość,
  • błędy uprzedzeń.
  Moduł 4 - Poznanie zasad efektywnej rozmowy oceniającej
  1. Metody rozmowy a kultura organizacji.
  2. Struktura spotkania.
  3. Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy.
  4. Działania po spotkaniu z pracownikiem.
  Moduł 5 - Rozwinięcie umiejętności praktycznych tworzenia kryteriów ocen
  1. Zasady tworzenia kryteriów oceny.
  2. Tworzenie kryteriów oceny dla przykładowych stanowisk pracy w danej firmie.
  Moduł 6 - Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej

  1. Ćwiczenie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej:
  • techniki słuchania,
  • udzielania informacji zwrotnej,
  • rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy,
  • planowania dalszego rozwoju (umiejętności facylitacji i analizy potrzeb szkoleniowych).
  Moduł 7 - Rozwinięcie umiejętności tworzenia arkuszy ocen oraz tworzenia jakościowych ocen pisemnych
  1. Różne formy zapisu - wady i zalety.
  2. Tworzenie treści i formy przykładowego arkusza zapisu ocen.
  Moduł 8 - Efektywność wprowadzania i funkcjonowania systemu w danej organizacji
  1. Zarządzanie zmianą:
  • jak efektywnie wprowadzić system,
  • analiza czynników wspierających i hamujących zmianę,
  • zaplanowanie koniecznych działań.

Inne informacje związane z Stosunki Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |