Studia I Stopnia-Handel Międzynarodowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Handel Międzynarodowy - W ciągu tygodnia - Sopot - Pomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia skierowane są do osób, które chcą: * wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek międzynarodowy * zarządzać przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku europejskim * poszukiwać partnerów do międzynarodowej współpracy gospodarczej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Europeistyka
  Specjalność-Handel Międzynarodowy


  Integracja z Unią Europejską oraz postępująca globalizacja na rynkach międzynarodowych wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowywania działalności do standardów międzynarodowych. Oprócz wiedzy z zakresu prawa i finansów międzynarodowych, polityk Wspólnot Europejskich, praw socjalnych i ochrony praw człowieka konieczne staje się posiadanie umiejętności analizowania zjawisk zachodzących na rynku międzynarodowym, w szczególności w zakresie wymiany gospodarczej w ramach krajów Unii Europejskiej. Potrzebni są specjaliści o umiejętnościach z zakresu organizacji i technik handlu międzynarodowego, logistyki i spedycji, dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych z zagranicą oraz oceny ryzyka działalności gospodarczej. Takich specjalistów przygotowuje specjalność handel międzynarodowy. Absolwenci, którzy ją ukończą będą mogli uczestniczyć w działaniach przedsiębiorstw zmierzających do konkurowania firm na międzynarodowym rynku, na którym występuje zapotrzebowanie na kreatywnych menagerów. Absolwent specjalności handel międzynarodowy będzie posiadał umiejętność prowadzenia negocjacji z partnerami zagranicznymi, również w językach obcych. Jako wszechstronnie przygotowany specjalista poprowadzi zarówno własną firmę na rynku międzynarodowym, jak i będzie cenionym przez pracodawcę pracownikiem.

  W ramach specjalności wiodącymi przedmiotami są:

  * Współczesny handel międzynarodowy
  * Konkurencja na rynku europejskim
  * Logistyka i spedycja w handlu międzynarodowym
  * Rynki finansowe UE
  * Finanse przedsiębiorstw
  * Kreatywny manager
  * Rozliczenia międzynarodowe
  * Techniki sprzedaży
  * Organizacja i technika handlu międzynarodowego
  * Analiza finansowa
  * Ubezpieczenia gospodarcze
  * Decyzje finansowe - gra symulacyjna
  * Rachunkowość w handlu międzynarodowym
  * Zarządzanie ryzykiem
  * Prawo celne i dewizowe

Inne informacje związane z handel międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |