Home > Podyplomowe > Zarządzanie Międzynarodowe > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Kontraktami na Inwestycje - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Kontraktami na Inwestycje - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Kontraktami na Inwestycje - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studium podyplomowego „Zarządzanie kontraktami na roboty budowlane według międzynarodowych procedur” jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, między innymi, w zakresie stosowania międzynarodowych procedur, ale także studium wykonalności, projektowania, nadzoru realizacji robót, zarządzania realizacją przedsięwzięcia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium: - wszystkie osoby uczestniczące w inwestycjach na roboty budowlane, finansowanych ze źródeł międzynarodowych, tj. między innymi z funduszy Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu mogą zostać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe -
  Zarządzanie kontraktami na inwestycje według polskich i międzynarodowych procedur (UE, Bank Światowy, FIDIC i inne)

  Plan studium

   1. Prezentacja międzynarodowych procedur obowiązujących w inwestycjach (Unia Europejska, FIDIC, Bank Światowy, inne).
  2. Przykłady dokumentów i warunków kontraktu według procedur FIDIC.
  3. Zarządzanie kontraktami inwestycyjnymi - według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów.
  4. Warunki realizacji kontraktu według FIDIC.
  5. Zasady wyceny przedmiaru robót w dokumentacji przetargowej (SIWZ).
  6. Ekonomiczne podstawy inwestowania.
  7. Opis przedmiotu zamówienia.
  8. Realizacja inwestycji w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
  9. Rozstrzyganie sporów według Warunków Kontraktowych FIDIC (Mediacja, Spory, Rozjemstwo, Arbitraż).
  10. Zarządzanie projektami (Project Management).
  11. Prezentacja realizacji przykładowych inwestycji - dobre praktyki, kierunki zmian.
  12. Zarządzanie kontraktami w kontekście Realizacji Polityki Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
  13. Seminarium dyplomowe.
   

Inne informacje związane z Zarządzanie Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |