Home > Podyplomowe > Administracja w Sporcie > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Sponsoring Sportowy - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Sponsoring Sportowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Sponsoring Sportowy - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studium * dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu sponsoringu sportowego, * podniesienie umiejętności uczestników ze środowisk sportowych do skutecznego pozyskiwania sponsorów, * zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania sponsoringu sportu w promocji przedsiębiorstwa–sponsora.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium * menedżerowie i pracownicy sportowych spółek akcyjnych i zespołów sportowych zajmujący się finansowaniem działalności tych podmiotów za pomocą sponsoringu, * menedżerowie i pracownicy działów marketingu przedsiębiorstw (sponsorów), * inne osoby, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji z zakresu promocji. Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej, * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe - Sponsoring Sportowy

  Ramowe treści studium
  Studium obejmuje zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinie sponsoringu sportu pod kątem skutecznego wykorzystywania tego instrumentu promocji w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa – sponsora, poprzez prezentację nowoczesnych koncepcji marketingu sportowego jako wsparcia środowisk sportowych w pozyskiwaniu sponsorów. Ma także poszerzyć kompetencje absolwentów wyższych uczelni w odpowiedzi na potrzeby rynku.


  Plan studium
    1. Zarządzanie spółką sportową.
   
  2. Współczesny marketing sportowy.
   
  3. Sportowe public relations (PR).
   
  4. Sponsoring sportowy jako instrument promocji.
   
  5. Komunikacja sponsoringowa.
   
  6. Badanie skuteczności i efektywności sponsoringu.
    7. Sztuka negocjacji.
   
  8. Praktyka sponsoringu.
    9. Sport a Polityka Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
  10. Seminarium dyplomowe.

Inne informacje związane z Administracja w Sporcie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |