Home > Podyplomowe > Administracja Przedsiębiorstw > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Przedsiębiorczość i Biznes - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Przedsiębiorczość i Biznes - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Przedsiębiorczość i Biznes - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studium * nauczenie postaw i działań przedsiębiorczych, w szczególności w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, * przygotowanie do samodzielnego organizowania i prowadzenia biznesu o skali małej i średniej, * przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności menedżerskich, * wskazanie nowoczesnych metod prowadzenia biznesu w sferze zarządzania i marketingu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium * absolwenci kierunków studiów innych niż ekonomiczne i menedżerskie, zainteresowani rozpoczęciem i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej, * osoby przygotowujące lub rozpoczynające działalność gospodarczą, * aktywni menedżerowie poszukujący inspiracji i nowoczesnych metod działania, * osoby wykonujące pracę najemną lub pozostające bez stałego zatrudnienia, zainteresowane zdobyciem nowych perspektyw lub reorientacją zawodową. Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej, * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Przedsiębiorczość i Biznes

  Plan studium
    1.  Przedsiębiorczość i podejście ekonomiczne.
    2.  Planowanie strategiczne, wyszukiwanie szans i unikanie zagrożeń w biznesie.
    3.  Zorganizowanie i rozwój działalności gospodarczej.
    4.  Źródła finansowania biznesu (banki, instytucje i rynki finansowe).
    5.  Marketing i badania rynku.
    6.  Organizacja firmy i zarządzanie jej zasobami (ludźmi, majątkiem rzeczowym i finansowym).
    7.  Zarządzanie projektem.
    8.  Przygotowanie i realizacja inwestycji. Studia przedinwestycyjne.
    9.  Biznesplany.
  10. Informatyka i internet w biznesie.
  11. Wycena biznesu.
  12. Techniki prezentacji i promocji (osoba, firma, produkt, projekt).
  13. Negocjacje.
  14. Techniki sprzedaży.
  15. Rozwój biznesu a polityka zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.
  16. Seminarium.

Inne informacje związane z Administracja Przedsiębiorstw

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |