Studia Podyplomowe - Peace and Development Studies - Studia nad Pokojem i Rozwojem Globalnym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Peace and Development Studies - Studia nad Pokojem i Rozwojem Globalnym - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem kursu jest przekazanie aktualnej wiedzy w dziedzinie międzynarodowego pokoju, rozwiązywania konfliktów, pomocy międzynarodowej i globalnego rozwoju oraz wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji słuchaczy niezbędnych do pracy w instytucjach działających w tych dziedzinach. Szczególny nacisk studiów jest położony na wiedzę oraz zastosowanie praktyczne prezentowanych metod i narzędzi wspierających realizację projektów lub programów na rzecz budowania pokoju oraz projektów współpracy rozwojowej.
  powrót
 • Praktyki
  Atuty kierunku:
  * Pierwsze w Polsce studia pozwalające doskonalić kompetencje w dziedzinie współpracy rozwojowej w krajach post – konfliktowych, krajach transformacji i krajach rozwijających się.
  * Szerokie spectrum tematów - dzięki czemu możesz zdobyć szeroką wiedzę i podnieść świadomość dotyczącą dynamicznych zmian politycznych i społecznych oraz sposobów dostosowania do nich swoich działań .
  * Wykładowcy to specjaliści zarówno w zakresie polityki międzynarodowej jak i praktycznej pracy w terenie, w tym także specjaliści z zagranicy.
  * Przygotowaliśmy unikalne zestawienie tematów łączących wiedzę o krajach transformacji oraz krajach rozwijających się.
  * Dajemy możliwość uczestniczenia w kursie w języku angielskim co pozwala zapoznać się z najnowszą literaturą w wymienionych dziedzinach, poznać słownictwo techniczne dotyczące wymienionych dziedzin oraz doskonalić swoje umiejętności językowe.
  * Jesteśmy nastawieni na kształcenie umiejętności praktycznych z zastosowaniem narzędzi i metod niezbędnych do ich realizacji.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Profil słuchacza:
  Studia adresowane są do osób zaangażowanych lub zainteresowanych współpracą z polskimi i europejskimi instytucjami rządowymi aktywnymi w dziedzinie stosunków międzynarodowych, polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi zarówno w krajach transformacji jak i krajach rozwijających się, organizacjami typu think – tank, a także instytucjami prowadzącymi edukację globalną.
  Słuchacze tego kierunku muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz znać język angielski w stopniu komunikatywnym (część zajęć będzie prowadzona w języku angielskim).
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia dwusemestralne, obejmują 200 godzin. 
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

  Program studiów:
  W ramach studiów przewidziane są następujące bloki przedmiotów:
  • Wprowadzenie do Studiów o Pokoju i Rozwoju Globalnym.
  • Kraje Transformacji Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Bałkanów.
  • Conflict Resolution, Peacebuilding, Insitutional Capacity Building.
  • New Geopolitics.
  • Humanitarian Assistance – Recovery and Development Strategies.
  • Współpraca Rozwojowa – Polityka i Programowanie.
  • Efektywność Polskiej i Europejskiej Pomocy Rozwojowej – Rzecznictwo.
  • Elementy Fundraisingu.
  • Elementy  przygotowania i zarządzania projektami.
  • Międzynarodowe Standardy i Kwestie Horyzontalne w Studiach o Pokoju i Rozwoju Globalnym.

Inne informacje związane z rozwój międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |