Home > Podyplomowe > Historia > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Historia - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Historia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł.Edmunda Bojanowskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Historia - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Studia Podyplomowe Historia powołane zostały w pierwszej kolejności w celu kształcenia przyszłych nauczycieli historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Adresowane są do absolwentów, co najmniej ze stopniem licencjata kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych. Dla chętnych, w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z zakresu Filologii polskiej i uzyskania uprawnień do nauczania języka polskiego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Historia


  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  1. Historia starożytna
  2. Historia średniowieczna
  3. Historia nowożytna
  4. Historia XIX w.
  5. Historia XX w.
  6. Archeologia
  7. Wstęp do badań historycznych
  8. Nauki pomocnicze historii
  9. Historia wojskowości
  10. Historia sztuki
  11. Elementy statystyki
  12. Psychologia
  13. Elementy socjologii
  14. Historia filozofii
  15. Kultura języka polskiego

  16. Warsztaty metodyczne

  Organizacja zajęć

  Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów - łącznie min. 350 godzin dydaktycznych. W tym przewidziano do 50 godzin, w ramach, których słuchacze będą przygotowywać własne prace, a także konsultować prace dyplomowe.

  Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach - w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze).

  W przypadku zainteresowania również studiami polonistycznymi, studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu trwają cztery semestry, a liczba godzin wzrasta odpowiednio do wymogów uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania języka polskiego (co wiąże się z dodatkowymi, niewielkimi, kosztami).

  Formy zaliczenia studiów

  Zaliczenie poszczególnych przedmiotów - ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej z metodyki.

  Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej z metodyki.


Inne informacje związane z Historia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |