Historia - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Obrony Narodowej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Historia - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Z uwagi na charakter uczelni oraz jej tradycję edukacyjną w programie kształcenia tego kierunku studiów duży nacisk położony został na polską i powszechną historię wojskową, a przede wszystkim na historię wojen. Studenci na zajęciach fakultatywnych dokonują wyboru przedmiotów takich jak: historia myśli wojskowej, historia techniki wojskowej, historia kawalerii, historia lotnictwa, wojna polsko-rosyjska (1919–1920), bezpieczeństwo i obronność II Rzeczypospolitej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, międzynarodowe prawo współczesnych konfliktów zbrojnych, pozwalające dogłębnie zapoznać się z problematyką zakreśloną ramami tematycznymi poszczególnych przedmiotów.
   
  W ramach przedmiotu nauki pomocnicze historii zajęcia realizowane są w bibliotekach (Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa), archiwach (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Centralne Archiwum Wojskowe) oraz placówkach muzealnych (Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego).

  Studia trwają 6 semestrów. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Program studiów obejmuje: przedmioty grupy treści podstawowych, przedmioty grupy treści kierunkowych (m.in. historia starożytności, historia średniowiecza, historia nowożytna, historia najnowsza), przedmioty grupy treści specjalistycznych (historia wojen i wojskowości), przedmioty grupy treści ogólnych (języki obce). Program studiów przewiduje dwie podróże historyczne realizowane w formie tygodniowych objazdów naukowych pozwalających studentom zapoznać się z dziejami militarnymi wybranego regionu. W latach 2006–2008 przeprowadzono podróże historyczne, które objęły tereny Kotliny Kłodzkiej i Pogórza Karpackiego. W ich trakcie analizie poddano dzieje militarne tych obszarów. Zajęcia te należą do najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych form kształcenia.

  Trzyletnie studia I stopnia na kierunku historia kończą się egzaminem licencjackim i obroną pracy kwalifikacyjnej. Po wypełnienie określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku historia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony dyplomem.

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Kierunek Historia realizowany jest w Akademii Obrony Narodowej na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich).

  Absolwent Historii posiada wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, potrafi analizować i interpretować procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej i państwowej, a także dysponuje umiejętnością odniesienia ich do sytuacji aktualnej. Tym samym, absolwent posiada kompetencje do czynnego udziału w życiu publicznym, a wybrana przez studenta specjalność, ukierunkowana poprzez odpowiedni dobór zajęć fakultatywnych, a także realizowana praca licencjacka pozwalają mu na pogłębienie wiedzy na temat danego okresu. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu historii.

Inne informacje związane z historia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |