Home > Podyplomowe > Archiwistyka > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł.Edmunda Bojanowskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Dwusemestralne studia podyplomowe Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją adresowane są zarówno do dotychczasowych pracowników archiwów państwowych, kościelnych, zakładowych, składnic akt - pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć stosowne uprawnienia, jak i do osób dotychczas nie związanych z archiwistyką, starających się zdobyć wiedzę i nowe umiejętności na potrzeby rynku pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją


  Zawód archiwisty, często jeszcze niedoceniany, ma szanse stać się w krótkim czasie jednym z najbardziej perspektywicznych na rynku pracy, ze względu na stale wzrastającą wagę informacji w dzisiejszym świecie. Stąd też nasze studia odbiegają od dotychczasowego modelu kształcenia archiwistów, jako pracowników przygotowanych głównie na potrzeby archiwów naukowych. Oprócz tradycyjnej wiedzy i umiejętności (z dużym naciskiem na praktyczną wiedzę przydatną w archiwum zakładowym), studenci zdobędą wiedzę z zakresu obiegu informacji, współczesnej kancelarii i elektronicznej archiwizacji danych.

  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  1. Wstęp do archiwistyki.
  2. Rozwój form kancelaryjnych
  3. Historia ustroju i administracji ziem polskich
  4. Prawo archiwalne
  5. Podstawy informacji i zarządzania
  6. Informacja naukowa
  7. Zarządzanie dokumentacją
  8. Archiwoznawstwo
  9. Metodyka kształtowania zasobu
  10. Metodyka opracowania dokumentacji archiwalnej
  11. Metodyka udostępniania zasobu
  12. Kwalifikacja, porządkowanie i brakowanie dokumentacji - zajęcia praktyczne
  13. Postępowanie z dokumentacją niejawną
  14. Archiwizowanie dokumentacji nieaktowej (technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, audiowizualnej)
  15. Archiwum zakładowe i składnica akt
  16. Archiwa kościelne
  17. Przechowywanie i konserwacja archiwaliów
  18. Standaryzacja opisu archiwalnego
  19. Zarządzanie archiwami
  20. Blok Informatyka archiwalna
  (m.in. archiwalne bazy danych, archiwizowanie dokumentacji elektronicznej itd.)

  Organizacja zajęć

  Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów - łącznie ponad 220 godzin dydaktycznych..

  Formy zaliczenia studiów

  Zaliczenie poszczególnych przedmiotów - ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej.

Inne informacje związane z Archiwistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X